SEGRE

Ramon Galcerán Salut

Ll iurà la seva ànima al Creador, el dia 21 de maig del 2018, als 84 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

El Sr. Bisbe, el seus nebots i família tota, el presbiteri diocesà i la comunitat de germanes de Marta i María de la casa sacerdotal, a l’assabentar els fidels de tan sensible pèrdua els preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima. La missa exequial presidida pel Sr. Bisbe de Lleida tindrà lloc avui dimarts, dia 22 de maig, a les 16.30 h, a la santa església Catedral.

tracking