SEGRE

Ferran Barallat Barés

Que morí cristianament el dia 1 d'octubre del 2019 als 79 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

Els qui l’estimem, esposa, Carme Gimeno Resa; fills, Dani i Eva; filla política, Cristina; néts, Ferran, Maria, Àlex i Carla; germans, Carme, Jaume i Mercè; cunyats, nebots, cosins i família tota us agrairem que el tingueu present en el vostre record. Els actes del funeral i enterrament tindran lloc avui dimecres dia 2, a les 5.00 de la tarda, a l’església de Sant Domènec.

tracking