SEGRE

Noticias del

(A.C.S.)

Nati Roca Salamó

Ha mort cristianament el dia 17 de setembre del 2016.