SEGRE

Noticias del

EL SENYOR

Ramon Sopena Borrell

Regidor que fou de l’Ajuntament de Mollerussa (1995-1999)