SEGRE

Noticias del

(E.P.R.)

Antonio Brufau Aguilera

Ha mort cristianament a Mollerussa el dia 1 de juliol del 2017, als 97 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.