SEGRE

Noticias del

(A.C.S.)

Florenci Ros Armengol

S’h a reunit amb la nostra mare, Concepció Angrill Puig, a la casa del Pare, als 88 anys, el dia 25 de maig del 2018.

Gésser

DELIN E DE LAN

Gésser