x
Catalán Castellano
Regístrate | Iniciar sesión Regístrate Iniciar sesión
Menú Buscar
Buscador de la Hemeroteca
Segre Segre Premium

L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

  • Jaume Llaó Herrera
Actualizada 23/05/2022 a las 10:46

Entrem al laboratori industrial d'Eurecat a Lleida

L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

Todas las imágenes y contenidos de SEGRE.com tiene derechos y no se permite su reproducción y/o copia sin autorización expresa.

© L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

SEGRE
L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

Todas las imágenes y contenidos de SEGRE.com tiene derechos y no se permite su reproducción y/o copia sin autorización expresa.

© L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

SEGRE
L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

Todas las imágenes y contenidos de SEGRE.com tiene derechos y no se permite su reproducción y/o copia sin autorización expresa.

© L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

SEGRE
L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

Todas las imágenes y contenidos de SEGRE.com tiene derechos y no se permite su reproducción y/o copia sin autorización expresa.

© L'assaig industrial,clau de l'èxit empresarial

SEGRE

Qualsevol producte, dispositiu o màquina que utilitzem cal que desenvolupi correctament la funció per a la qual fou dissenyat, que ho faci de manera segura, i perquè sigui escollit davant d’altres de similars, també cal que compti amb prestacions i qualitats desitjables que li atribueixin valor diferencial, així com un preu d’acord amb el que el client estigui disposat a pagar. Aleshores podem entendre que darrere de tot enginy que arriba al mercat, i, per tant, a les mans de l’usuari final, existeixen un seguint de processos industrials implícits com són la idea, la conceptualització, el disseny de detall o la fabricació, entre d’altres, i per últim, podem dir que es troba el procés d’assaig o prova. El procés d’assaig ens permet “tancar el cercle” i realimentar tota la cadena de desenvolupament, exercint de motor de canvi i millora per a corregir possibles mancances, optimitzar dissenys i processos productius o, fins i tot, comparar dispositius qualitativament envers d’altres de la mateixa tipologia o característiques.

Tant és així que existeixen multitud de documents normatius i estandarditzacions, que es complementen amb les expectatives i necessitats del mercat i dels usuaris, definint tots ells en conjunt els requeriments que qualsevol dispositiu ha de satisfer per tal de tenir èxit i garantir-ne el correcte funcionament.

Per exemple, si pensem en el dia que vam escollir quin raspall de dents elèctric adquirir, vam donar per fet que el raspall seria segur d’utilitzar i que estava dissenyat per funcionar sota l’aigua, dos clars exemples de qualitats que, un cop el producte és fabricat, es comproven experimentalment mitjançant assajos. A més, en escollir el raspall elèctric, ben segur que vam prendre la decisió en funció de la robustesa del producte i de la qualitat de la seva fabricació, de possibles referències del seu rendiment a curt i llarg termini i a partir de la comparació davant d’altres o bé funcionalitats afegides que el feien destacar, tots ells atributs quantificables també mitjançant assajos.

Deixant l’analogia del raspall de dents a banda, si pensem en qualsevol producte del que fem ús, ja sigui des d’un senzill cargol que subjecta una estanteria de casa, qualsevol dispositiu electrònic de consum o, fins i tot, un component amagat dins l’automòbil particular, vehicle agrícola o industrial que utilitzem cada dia, resulta senzill concloure que darrere es troben tot un seguit de requeriments mínims que donen compliment a les normes que se li apliquen, moltes d’elles relacionades amb aspectes relatius a la seguretat d’utilització i al seu mínim funcionament correcte, així com la voluntat palesa dels fabricants per quantificar i millorar el rendiment dels seus productes amb l’objectiu de fer-los preferibles davant d’altres existents en el mercat, és a dir, més competitius.

I QUÈ S’ASSAJA?

Doncs gairebé tot. Quan es demostra que un dispositiu elèctric és segur per al seu ús o es diu que un rellotge és submergible fins a 100 metres o bé s’escull un cargol concret per realitzar una funció compromesa en el funcionament d’un automòbil o quan s’estima que un producte podrà resistir les inclemències del temps en ser exposat en ambients freds, calorosos, humits, corrosius o subjectes a la radiació solar, així com quan es preveu que la vida útil d’una màquina o mecanisme tindrà un temps mínim determinat, es dona per fet que tots aquests aspectes han estat comprovats experimentalment mitjançant la realització d’assajos, un cop el producte és fabricat, ja sigui en els primers prototipus o, finalment, amb el procés de fabricació definitiu. És cert que mitjançant els processos de disseny i simulació moderns, molts dels aspectes i qualitats finals d’un producte poden ser previstos en les fases de disseny i desenvolupament, però aquests no poden ser atribuïts inequívocament fins a haver dut a terme en ells la prova empírica que ho demostra, l’assaig.

Aquesta podria ser una bona definició d’assaig industrial, que en la societat moderna i exigent en què vivim, consisteix en l’única manera de demostrar tangiblement les qualitats d’un producte i generar la confiança de l’usuari final, per tal de tenir la certesa que el producte rendirà segons totes les expectatives dipositades en ell. L’assaig doncs resulta ser el procés industrial complementari capaç de traduir tot l’esforç d’enginyeria que s’amaga darrere de qualsevol producte, dispositiu o màquina, en indicadors quantificables i comparables fàcilment entre productes similars, a la vegada que serveix d’antecedent per a garantir que desenvoluparà la seva funció correctament i complirà amb la normativa vigent.

Tant en l’àmbit nacional com internacional, molts dels requeriments dels productes es troben ja definits en normes i legislacions dels països en què el producte es posa en circulació, algunes d’obligat compliment i d’altres amb la voluntat d’aportar valor a nous dissenys i comparar-los amb d’altres ja existents. De la mateixa manera, cada dia és més habitual que els fabricants busquin anar un pas més enllà, perseguint que el seu producte estigui adaptat, tant com sigui possible, a l’usuari final.

QUINA FUNCIÓ ES DESENVOLUPA EN UN LABORATORI D’ASSAJOS INDUSTRIALS?

En els laboratoris, l’experiència i coneixement, així com l’estandardització dels procediments i la qualitat i calibratge dels equips d’assaig emprats són alguns dels factors clau que atorguen bondat, repetibilitat i reproductibilitat als resultats obtinguts en els assajos duts a terme. També en un laboratori dedicat a l’assaig de dispositius i components relacionats amb l’entorn industrial.

Com sabem, tot producte és susceptible de ser assajat, independentment del sector al qual pertanyi, però hi ha sectors que compten amb unes regulacions més estrictes que d’altres, en funció de les característiques intrínseques dels productes, de la funció que desenvolupen a prop de nosaltres, del risc que suposi la seva manipulació o ús, entre altres factors. Per exemple, són sectors molt severs quant a assajos i regulacions els sectors mèdic i del transport, però també l’àmbit de la maquinària, el sector alimentari, el de l’energia o la construcció.

I EN EL LABORATORI INDUSTRIAL D’EURECAT A LLEIDA QUÈ ES FA?

El centre tecnològic Eurecat compta amb més de 700 treballadors ubicats en 11 Seus repartides per tot el territori, amb experts en gairebé tots els camps tecnològics, que focalitzen la seva activitat en la recerca i desenvolupament aplicats, perseguint tenir un impacte real en la indústria i en la societat.

És llavors, dins d’aquest entorn tecnològic, on sorgeix la necessitat d’assaig que descrivíem, com a darrer pas per a comprovar l’adequació dels nous productes i les noves tecnologies desenvolupades a la normativa vigent i quantificar-ne experimentalment les seves qualitats.

I d’aquesta experiència és d’on sorgeix la potestat per oferir els nostres serveis de laboratori a tot el teixit empresarial del país, amb vocació de potenciar i donar suport a les empreses del nostre entorn, quan per exemple s’encaren al desenvolupament o la validació d’un nou producte.

Cal remarcar que els laboratoris d’Eurecat no representen un encavalcament amb l’activitat dels laboratoris acreditats, dedicats a l’emissió de certificacions, ja que el nostre objectiu consisteix a donar servei a les empreses en termes de comprensió del marc normatiu aplicable, la realització d’assajos normatius, assajos segons estàndards propis o assajos a mida, per tal d’encarar amb garanties processos de certificació propers o bé, senzillament, obtenir garanties d’un bon funcionament o possibilitats de millora.

SERVEIS

Al Laboratori Industrial, ja sigui per la variabilitat de les activitats i necessitats d’assaig de les empreses del nostre entorn més proper, com per les mateixes capacitats multisectorials de les nostres instal·lacions, conservem en la memòria nombrosos projectes molt interessants en els quals hem pogut participar, per exemple acompanyant des d’un inici a una empresa que persegueix millorar un procés industrial productiu concret, des de la definició d’un assaig a mida capaç de quantificar l’eficàcia del procés fins a la fabricació d’un equip d’assaig que esdevé part del control de qualitat del producte final, ja en les instal·lacions del client.

En la mateixa direcció, hem dut a terme la fabricació d’un equip d’assaig per tal de comparar l’eficiència d’un producte concret que fabrica una empresa envers productes d’empreses competidores, amb objectiu de revertir en la seva millora i posicionament, sense antecedents estandarditzats o normatius al respecte. També, l’envelliment climatològic accelerat per tal de preveure les exposicions a llarg termini de condicions adverses, en productes i materials ben variats, així com de la realització de proves de pressió estàtica o de fatiga i desgast, en tot tipus de components hidràulics i oleohidràulics, tant d’aplicacions mòbils com estàtiques.

CAPACITATS

En el Laboratori Industrial d’Eurecat a Lleida comptem amb nombrosos equips d’assaig punters, d’entre els quals destaca el conjunt d’equips que anomenem càmeres climàtiques, capaços de reproduir condicions climatològiques concretes (fred i calor extrems, canvis sobtats de temperatura i humitat, ja siguin programats o cíclics), processos de corrosió accelerats en el temps, envelliments en exposicions solars perllongades o la immunitat de dispositius i components (majoritàriament elèctrics i electrònics), en ser exposats a entorns saturats de partícules i pols o que previsiblement poden entrar en contacte amb aigua i líquids en general, exposats a esquitxades, rajos d’aigua a pressió o immersions, entre altres. Comptem també amb equips capaços de realitzar validacions emmarcades dins de la tipologia d’assajos de metrologia, que s’empren per a la validació de cotes i toleràncies dimensionals i geomètriques de peces fabricades, en comparació amb els plànols i requeriments de disseny. Així mateix, també disposem d’una gran bancada de 24 metres quadrats destinada a la realització d’assajos mecànics, que ens permet la implementació de muntatges normatius i a mida, per tal d’efectuar proves de resistència mecàniques (estàtiques i dinàmiques), reproduint en un entorn de laboratori controlat i mesurable escenaris que un component o producte presumiblement es trobarà en condicions normals de funcionament, com també proves per a la realització de tota mena d’assajos de fatiga i desgast en components oleaohidràulics, per tal d’estimar-ne les capacitats i rendiment a llarg termini un cop són muntats en màquina o instal·lació definitiva.

EQUIP QUALIFICAT PROPER AL TEIXIT INDUSTRIAL

D’aquesta manera, Eurecat, mitjançant el Laboratori Industrial ubicat a Lleida, dona suport al desenvolupament i a la validació de productes en totes aquelles fases d’assaig que siguin requerides, posant a disposició de les empreses de l’entorn més proper les capacitats del nostre laboratori, així com tota l’experiència acumulada durant tots aquests anys en la realització de projectes tecnològicament punters.

L’equip del Laboratori Industrial l’integren tècnics d’especialitzacions ben diverses, formats en part o totalment a la Universitat de Lleida i que participen de manera activa també en la formació de futurs enginyers, col·laborant en la creació de talent i aportant valor i coneixement a les empreses del nostre territori per fer-les més competitives.

Etiquetas
Descubrir
Lo más...
segrecom Twitter

Opiniones sobre @segrecom

Envía tu mensaje
Segre
© SEGRE Calle del Riu, nº 6, 25007, Lleida Teléfono: 973.24.80.00 Fax: 973.24.60.31 email: redaccio@segre.com
Segre Segre