SEGRE

JM Claramunt i Fills, SL

Davant la impossibilitat de donar personalment les gràcies a les moltes persones que van assistir a l’enterrament i funeral de

Josep Maria Claramunt Cases

així com les nombroses mostres de condolença rebudes per tan trist motiu, mitjançant aquesta nota, fa patent el seu reconeixement a tots els que ens han acompanyat en aquests moments.

tracking