SEGRE

Noticias del

(A.C.S.)

Ramon Galcerán Salut

Ll iurà la seva ànima al Creador, el dia 21 de maig del 2018, als 84 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

(E.P.R.)

Rosa Fortuny Farran

Vídua de Manel Pérez Santaularia Ha mort cristianament, el dia 21 de maig del 2018, als 89 anys.