SEGRE

Nosaltres, les dones

Tinent d’alcalde de Polítiques d’Igualtat de l'Ajuntament de Lleida

Creado:

Actualizado:

Som fortes, som valentes, som lluitadores. Som àvies, mares, filles, germanes. Som treballadores, estudiants, jubilades, mestresses de casa, empresàries, artistes,... Estem formades, capacitades; tenim empenta, caràcter, voluntat, iniciativa.  Mai no ho hem tingut fàcil. El model social patriarcal ens ha invisibilitzat, ens ha silenciat i relegat a un segon pla, subordinades a la presència dels homes. Arreu del món les dones continuem sent humiliades, maltractades, explotades i considerades com a objectes sexuals.

Un any més, la commemoració del 8 de març esdevé una oportunitat de coordinació de les dones en la planificació d’activitats en favor dels nostres drets i la nostra plena participació en la vida política, econòmica, social i cultural. Tot i que és cert que s’han produït avenços en relació amb la igualtat de gènere, també és evident que el segle XXI és el segle de les dones. Ens cal continuar insistint i lluitant perquè els temps i el context polític actual no siguin un pretext per fer ni un sol pas enrere, sinó una oportunitat per continuar avançant cap a la igualtat efectiva i real en tots els àmbits.

Ens queda molta feina per fer i molt reptes per assolir: l’eliminació del treball precari, la plena equiparació salarial, la promoció laboral i professional, l’accés als càrrecs directius tant en l’esfera pública com privada, l’aprovació i la implementació de plans d’igualtat a les empreses, l’accés a càtedres universitàries i a llocs de representació d’entitats i associacions, l’eliminació de tot tipus de discriminació i de l’assetjament a la feina per raó de sexe, l’erradicació de totes les manifestacions de la violència masclista, el gaudiment dels nostres drets en matèria de salut sexual i reproductiva, la superació de la bretxa digital, la plena corresponsabilitat en les tasques de la llar i de cura de persones dependents.

Al mateix temps, cal posar en relleu i celebrar els nombrosos actes de valor i decisió de dones comunes, i alhora excepcionals, de la nostra vida quotidiana, dones que han desenvolupat una tasca valenta i extraordinària en aquest procés de reivindicació, assoliment i ple exercici dels nostres drets. Perquè nosaltres, les dones, que som moltes i diverses, volem escriure la nostra pròpia història.

tracking