SEGRE

Creado:

Actualizado:

“Els homes són tots semblants per natura; però difereixen pels costums que adquireixen” deia Confuci i en fa citació Antoni Matabosch en l’assaig el títol del qual manllevo per a aquest escrit, en segell de Pagès editors per a Argent viu, amb pròleg de David Jou, que destaca com és una aportació analítica i propositiva, viscuda i experimentada, al coneixement del panorama religiós, cultural i social avui i aquí. Un aquí i un avui que són el temps i l’espai que acoten l’anàlisi, alhora que, per rigor, la depassen per oferir dades comparatives i contrastades, ja que compara una varietat de situacions en àmbits culturals diversos de la interacció social, legal, cultural i política entre religions. L’excel·lència del resultat no sorprèn si tenim en compte, destaca Jou, que l’autor n’és autoritat acadèmica, en l’estudi de la pluralitat religiosa i en el paper de les religions en una societat plural. Didàctic com un manual, aquest estudi vol aclarir fins a quin punt la intensitat de les migracions recents i la globalització del coneixement de models culturals han fet que el tema de la relació entre religions s’hagi fet una prioritat en les agendes culturals, religioses i polítiques en aquesta Europa ja no tan civilitzada i feliç. El Dr. Matabosch examina l’increment del pluralisme religiós –protestants, ortodoxos, jueus, musulmans, budistes, hinduistes, agnòstics i ateus– que hi ha hagut aquests darrers anys a conseqüència d’una notable immigració llatinoamericana, africana i de l’est d’Europa, i, també, d’una davallada demogràfica autòctona si la contrastem amb la fecunditat demogràfica immigrant. Però no només. Cal que tinguem en compte també fets culturals diversos com és ara la influència de la tecnologia en la nostra quotidianitat, la pèrdua d’influència de les institucions religioses o el relativisme cultural. En una arquitectura capitular, i situat el mapa religiós a Catalunya, el llibre tracta, per aquest ordre, de la controvèrsia al diàleg, els models d’encaix de les diferents religions en aquesta nostra societat plural, les relacions interreligioses i les formes de diàleg i tanca amb un seguit de propostes per tal de millorar el model aconfessional o de laïcitat positiva. Un assaig per als qui ens governen aquest nostre present local i nacional.

tracking