SEGRE

GOVERN DE LA PAERIA

Ocupació i compromís amb el territori

Creado:

Actualizado:

El març del 2018, l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí posava la primera pedra en la materialització d’un compromís amb el territori. Un acord que té com a objectiu prioritari millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat responsable de les empreses. El Consell Rector de l’organisme aprovava el Programa Operatiu de Millora de l’Ocupació 2022.

Les primeres passes van tenir lloc l’any 2017, impulsades pels canvis que suposaven la nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Una llei que implicava un canvi important en relació amb la planificació i la implementació al territori de les polítiques actives d’ocupació.

A l’IMO, vam entendre ràpidament que era fonamental treballar i fer equip amb els agents socioeconòmics de la ciutat (UGT, CCOO, COELL, Unió de Pagesos, Cambra de Comerç de Lleida, Àspid, Càritas, UdL) aplicant treballs de diagnosi, coordinació i integració per identificar i valorar les línies estratègiques que contribueixen a millorar l’ocupabilitat de la ciutadania. Era necessari fer un treball en equip per unificar criteris pel bé del territori. Una unió que no coneix jerarquies i en què el treball es realitza en horitzontal. D’aquesta manera, neix el grup de treball Voliana, un nou model de relació entre el sector públic i privat, amb valors i lideratge compartits i on hi ha un repte comú: crear un espai per dissenyar i planificar l’estratègia territorial per millorar l’ocupació de Lleida i l’horta de Lleida. Es tracta de consolidar una xarxa i teixit empresarial que tingui en compte les necessitats de treballadors i el mercat on s’han d’ubicar per aconseguir un encaix mil·limètric amb un punt clar: l’important són les persones.

Així, el grup Voliana té com a objectius estratègics la composició d’aquesta agrupació d’entitats per tal de construir l’ecosistema local que permeti identificar les condicions necessàries per facilitar l’encaix de les persones i les organitzacions socials i empresarials al model socioeconòmic canviant i incert. Treballem tenint en compte el territori mitjançant un estudi previ de necessitats orientat a donar suport al desenvolupament sostenible tenint molts presents les pautes que ens marca l’Agenda 2030.

El model econòmic no pot donar l’esquena a les persones. És necessari que totes dues parts casin per garantir a la ciutadania unes condicions socials i laborals dignes en el marc del teixit de la ciutat. A partir d’aquest punt, a l’IMO treballem activament per aconseguir aquesta simbiosi tenint molt clares les necessitats de la ciutadania. Unes necessitats que aquests darrers tres mesos han incrementat la seva demanda d’atenció.

L’associació i cooperació esdevé essencial davant l’impacte que la Covid-19 ha provocat a la nostra ciutat. La reducció del nombre d’afiliats a la Seguretat Social, que ha afectat més en sectors com els serveis i la indústria,o l’augment de la taxa d’atur són un clar exemple de la necessitat d’unir-se per fer força. Això fa que ara sigui més necessari que mai impulsar la feina feta en matèria de polítiques actives d’ocupació i, sobretot, dissenyar i redirigir, de manera concertada noves mesures i recursos socioeconòmics per reduir aquest impacte i garantir les condicions necessàries per facilitar l’encaix de les persones i les organitzacions al model econòmic post-Covid-19.

Des de l’IMO ja estem treballant en aquest àmbit. S’han iniciat els tràmits per sol·licitar un programa d’experimentació laboral per contractar persones aturades afectades per la situació socioeconòmica per tal de treballar en activitats de suport a les competències municipals i altres activitats d’interès social i educatiu. També s’han creat píndoles d’orientació professional a distància per tal de proporcionar eines i recursos que ajudin en el procés de recerca de feina o de reorientació professional en el context Covid-19.

Tota aquesta feina ara toca fer-la plegats, per això la Paeria, amb el lideratge de l’IMO, ha sol·licitat l’ajuda directa al finançament del Pla de Reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació, que forma part del Pla de mesures urgents i ajuts directes impulsades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Actualment, l’IMO està treballant de manera activa generant acord entre nous agents per tal de procedir a la signatura del conveni d’adscripció al grup de treball Voliana, per tal de poder donar el suport tècnic i institucional necessari per fer realitat la planificació de les polítiques actives d’ocupació adaptades a la necessitat i reptes comuns del nostre territori.

Des dels diferents dispositius, al Govern Municipal treballem per aconseguir una societat responsable. Una societat inclusiva, diversa i igualitària. Una societat responsable, madura i conscienciada amb el nostre entorn i les seves necessitats. Una ciutat que treballa per al bé de la seva ciutadania i on és fonamental col·laborar estretament amb les empreses i els agents econòmics i socials que conformen la ciutat de Lleida. Amb la unió de tots els sectors i àmbits de la societat, ens en sortirem.

tracking