SEGRE

Eduard Abella i Maurici

Benvolguts senyors patrons de Fira de Lleida

President de l’Associació provincial de la Indústria i Comerç de Maquinària Agrícola (APRICMA)

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTORSEGRE

Creado:

Actualizado:

SR. DIRECTOR:

Les petites empreses de fabricació de maquinària agrícola arrelades a les Terres de Lleida han estat i són un referent mundial en el sector de la maquinària agrícola, amb el valor afegit que ha situat, difós i prestigiat el nom i la ciutat de Lleida en l’àmbit internacional des de fa gairebé un segle. Probablement, aquest sigui un dels fonaments que en el seu dia va propiciar l’any 1946 el naixement de la Fira de Sant Miquel, amb els apel·latius de fructícola i de maquinària agrícola. Un certamen firal en què, fins al passat 2019 quan es va celebrar la 65a edició, la major part de la seva superfície sempre ha estat ocupada pel sector representatiu de la maquinària agrícola. APRICMA, l’organització empresarial que agrupa la gran majoria d’empreses fabricants de maquinària agrícola a les Terres de Lleida, des del seu origen sempre ha donat suport a Fira de Lleida, plantejant suggeriments i propostes per contribuir a la millora del funcionament de la institució i certamen firal. Enguany, les circumstàncies especials sobrevingudes a conseqüència de la Covid-19 han afectat l’edició de la Fira de Sant Miquel. Dit això, volem puntualitzar que les decisions adoptades (encertades o no) sobre la celebració o anul·lació del certamen han estat realitzades unilateralment per Fira de Lleida, per la qual cosa considerem que són una responsabilitat exclusiva de la institució firal i dels patrons que la gestionen. Així doncs, no és correcte que aprofitant aquestes circumstàncies excepcionals es vulgui derivar la responsabilitat contra el nostre col·lectiu, com s’ha dit i insinuat públicament a través dels mitjans de comunicació. Que quedi clar que APRICMA no és la responsable ni directa ni indirecta de l’anul·lació de la Fira d’enguany.

Ens sap greu haver de denunciar aquesta manca de sensibilitat, demostrada per alguns òrgans directius de Fira de Lleida, que en certs moments ha superat els límits de la cordialitat i protocol institucional. Per tot això, volem manifestar i posar en coneixement tres qüestions importants, que s’han vist agreujades amb les circumstàncies de la Covid-19.

En primer lloc, volem manifestar-vos el poc respecte de Fira de Lleida envers APRICMA per no haver tingut en compte l’opinió del sector més representatiu de la Fira de Sant Miquel. En cap moment s’ha fet partícips els fabricants de maquinària agrícola de les Terres de Lleida, ni tan sols de forma telefònica, sobre com es pensava organitzar i preparar la celebració de la 66a edició de la Fira de Sant Miquel, davant els problemes causats per la Covid-19.

En segon lloc, volem recordar-vos les reiterades peticions que des d’APRICMA s’han realitzat per formar part activa dels òrgans organitzatius de la Fira de Sant Miquel, així com les reiterades promeses incomplertes de la institució firal per incorporar el sector de maquinària agrícola en els diferents comitès organitzatius de cada edició.

En tercer lloc, tot i reconèixer que no és competència directa de Fira de Lleida, però sí d’un dels patrons, també volem destacar el fet vergonyós que, sent els fabricants de maquinària agrícola un dels sectors amb un pes específic prou important en l’economia de les Terres de Lleida, aquest no tingui una representació directa en la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, malgrat haver estat una històrica reivindicació d’aquest col· lectiu, que mai ha tingut resposta per part de la institució.

Tot i reiterar el nostre malestar per la manca de respecte i consideració de Fira de Lleida envers APRICMA, també els volem manifestar la nostra voluntat a resoldre les qüestions plantejades, sempre que Fira de Lleida s’avingui a començar un diàleg i adoptar les mesures necessàries per complir els compromisos adquirits.

tracking