SEGRE

Creado:

Actualizado:

A finals d’agost de l’any passat i novament a principis d’any el meu marit va haver de ser atès a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Volem aprofitar l’oportunitat que ens brinda el diari que dirigeix, per manifestar el nostre agraïment als facultatius, personal d’infermeria, administratiu, serveis socials, personal de neteja i manteniment de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En aquests darrers mesos hem rebut atenció a Urgències, traumatologia, medicina interna i també per part de serveis socials. La nostra experiència pacient/ acompanyants ha estat immillorable. Destaquem la professionalitat, amabilitat, paciència i comprensió de tot el personal d’Urgències i de planta, en concret de traumatologia i medicina interna, i l’ajuda i el suport rebuts per solucionar tràmits específics per part de serveis socials. Com a ciutadans espanyols, residents en el nostre cas a la Comunitat Autònoma de Madrid, volem agrair el magnífic servei que presta la sanitat pública i tot el seu personal i, en aquest cas concret, felicitem tot el personal de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i més específicament als departaments esmentats, per l’atenció i les cures rebudes al llarg de diverses setmanes d’estada al centre.

tracking