SEGRE

COLABORACIÓN

Atenció Primària i Centres Residencials de Gent Gran i Discapacitat

Cap d’Infermeria i Continuïtat Assistencial. Direcció d’Atenció Primària Àmbit Lleida.

Atenció Primària i Centres Residencials de Gent Gran i Discapacitat

Atenció Primària i Centres Residencials de Gent Gran i DiscapacitatSEGRE

Creado:

Actualizado:

Els centres residencials no han estat mai uns desconeguts per als professionals de l’Atenció Primària (AP). Segurament les intervencions que es feien eren més puntuals i per demanda aguda, degut a la diversitat de tipus i diferents titularitats.

A causa del moment actual, se’ns ha fet l’encàrrec a l’AP de liderar la gestió assistencial i clínica per ajudar a garantir la millor atenció, unificant protocols i formes d’actuar en tots els centres.

Des de l’inici de la pandèmia, les demandes d’atenció augmenten degut a la vulnerabilitat de la població que hi resideix. Es fa necessària la coordinació de tots els actors que hi intervenen: direccions residencials, Departament de Salut, Departament de Treball, Afers Socials i Família i, com a punt d’unió, l’Atenció Primària.

Aquest nou model de coordinació ens ha servit per prioritzar les necessitats dels centres, centrant-ho en l’atenció als residents i el suport als professionals que els atenen.

En aquest context de col·laboració i coordinació AP-Residències, cal destacar també la creació d’un equip de professionals de l’AP (infermeres i auxiliars d’infermeria) amb la finalitat de realitzar la recollida de mostres PCR (prova diagnòstica de la Covid-19) tant en els possibles casos que sorgeixen en la comunitat, com de forma massiva a les residències. La prova es realitza tant als residents com als treballadors de la residència, la qual cosa permet saber qui i qui no està en procés de malaltia per poder seguir totes les mesures d’aïllament i protecció adequades.

Des que s’intensifica la nostra actuació, es treballa estretament amb les direccions dels centres per poder unificar els protocols, mirem que tothom treballi i entengui les mateixes directrius per les mateixes necessitats. Els protocols d’actuació es treballen tant en la vessant clínica com en mesures d’higiene, protecció professional, gestió de residus, recomanacions d’aïllaments... En definitiva tot el que afecta i està relacionat amb millorar la qualitat assistencial segons cada necessitat dels pacients.

Tenint en compte que hem de garantir l’atenció els set dies de la setmana i les 24 hores del dia, és important coordinar-se amb els equips de guàrdia de cada territori, rural i urbà, amb els equips de suport com PADES, amb els centres sociosanitaris i amb el servei d’urgències de l’hospital: volem que cada un dels pacients sigui atès en el lloc més adient i amb el recurs que necessiti.

La pandèmia que estem vivint ens farà replantejar molts temes com a societat. Dins del món de la gent gran i la seva atenció segur que ens farà agilitzar molts processos que estaven pendents i que ara s’agilitzaran, com ara la unificació de protocols en tots els centres, la connexió de sistemes informàtics i el reconeixement dels professionals que treballen en aquest sector.

És molt important reconèixer la tasca de tots aquells que han treballat i treballen en la cura de la nostra gent gran i amb els que tenen necessitats més complexes i que són dependents. Ningú estàvem preparats per viure una situació com l’actual i ens hem hagut de reinventar per poder arribar a donar resposta a la demanda que sorgia.

Els equips de professionals de l’Atenció Primària, sense fer soroll i com millor sabem fer, treballant, ens hem esforçat per donar la millor atenció als usuaris de la nostra comunitat, sense oblidar mai la població més vulnerable i fràgil. Tant des dels centres d’Atenció Primària, com des de l’Atenció Domiciliària, com des de l’Hotel Salut Nastasi estem treballant amb l’objectiu de vetllar sempre, i en tot moment, pel seguiment i cura de la gent gran i gent amb altres discapacitats.

tracking