SEGRE

Creado:

Actualizado:

Durant l’adolescència, aquells nens que fins ara havien estat dòcils van adquirint una major independència i seguretat en ells mateixos. I de sobte es tornen descarats i insolents, qüestionen tot allò que els pares considerem bo i correcte, i utilitzen l’escola com a espai bàsic d’informació, després d’amics i amigues. En deixar que els adolescents discuteixin, ens portin la contrària o fins i tot s’oposin totalment a les nostres idees, els podem transmetre valors molt importants. En conseqüència, la tradicional rebel·lia que mostren els adolescents envers els pares i l’autoritat en general no l’hem de veure com un problema, sinó com un pas necessari perquè aquell jove creixi i arribi a fer-se un adult, amb pensament i opinions pròpies, i capaç de valer-se per ell mateix.

Professionals especialitzats en ciències de la conducta i estadística de l’IRBLL han avaluat els canvis detectats en una àmplia mostra de joves que cursen quart curs d’ESO, després d’haver participat en les diferents activitats formatives, educatives i preventives del programa Max in Love, durant el curs escolar del 2016. Han observat un augment de la informació i una millora en les actituds que fan referència a valors, com el respecte, la tolerància, la llibertat i l’altruisme en un 6,6 per cent. Als tòpics i estereotips en relació al gènere, en un 20 per cent. En l’educació en els diferents models comunicatius en el si de la família i en les relacions interpersonals, en un 25,7 per cent. I en l’autoestima, la confiança la responsabilitat o la sexualitat, un 57,6 per cent.

Lleida s’ha convertit en un referent en polítiques de joventut perquè des de la Regidoria apostem pel treball de suport i implicació amb els professors i professores dels centres educatius. Perquè som observadors que volem conèixer els seus problemes, i creiem que són capaços de donar alternatives a les situacions que viuen. Perquè per sortir dels embolics no hi ha res millor que compartir-los. Perquè no els jutgem, procurem entendre’ls, i donem importància a les influències dels seus iguals, sabedors que pares i mestres no són els únics models que imita una joventut emergent i empoderada amb molt per aportar en el disseny de les polítiques de la nostra ciutat.

tracking