SEGRE

TRIBUNA

L'Horta ja té el seu pla estratègic

Tinent d’alcalde. Regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat. Ajuntament de Lleida

L’Horta ja té el seu pla estratègic

L’Horta ja té el seu pla estratègicSEGRE

Creado:

Actualizado:

Per primer cop a la història, l’Ajuntament de Lleida ha aprovat un pla estratègic per a l’Horta, que du el nom de Pla d’Usos, i que fixarà les línies de futur per potenciar l’entorn agrari de Lleida, un patrimoni productiu i mediambiental que la ciutat vol impulsar i protegir. Aquest document, que incorpora una exhaustiva anàlisi de diagnòstic de la situació actual, arriba després d’un ampli procés participatiu d’un any que ha permès que tothom hi pugui dir la seva, incloent-hi la celebració del primer Congrés de l’Horta. És aquesta feina prèvia la que ha permès que haguem aconseguit una primera fita important, com és aprovar aquest document estratègic amb un ampli consens, no només dels grups municipals al ple, sinó també dels col·lectius veïnals i professionals de l’Horta.

L’Horta de Lleida és un espai de 19.000 hectàrees que envolta la ciutat, una extensa zona agrària regada per una complexa xarxa de canals i séquies amb un gran valor natural, històric i paisatgístic i estretament vinculada amb la ciutat i els seus habitants.

El Pla d’Usos té com a objectiu millorar i promocionar l’activitat agrària, alhora que preserva els seus valors i funcions diverses.

Les principals propostes del document són promoure la modernització de l’activitat agrària i la comercialització dels productes, millorar els serveis i infraestructures a l’Horta, garantir la qualitat del medi ambient i paisatge i donar a conèixer el seu patrimoni i valors socioculturals

Volem consolidar l’Horta com a territori productiu, un espai agrari competitiu i que aculli noves iniciatives empresarials, però també com un espai perquè la gent hi visqui i cuidi el territori.

L’Horta de Lleida és un espai singular, però requereix atenció i innovació per garantir el seu futur. No n’hi ha prou amb seguir fent les coses com fins ara. Cal generar indústria, petits espais de transformació de productes d’horta i fruita amb més valor afegit, diversificar cultius i potenciar la marca Horta per millorar la comercialització, però també apostar per altres usos com el turisme rural, la transformació de productes o les granges escoles. El nou catàleg de masies ha de facilitar-los i també farem inversions per fer l’Horta més competitiva.

Aquest Pla d’Usos ens marca el camí a seguir per poder fer-ho. La seva aprovació per part del ple no suposa, però, un punt d’arribada. És la continuació d’una ferma aposta pel futur de l’Horta, que aquest govern ja va iniciar en aquest mandat amb el Pla Operatiu de l’Horta l’any 2015 i que culminarà l’any que ve amb la nova ordenança que regularà, amb més detall, la gestió d’aquest ampli espai.

A partir d’aquestes sòlides bases, hem de ser capaços de posar en marxa mesures que permetin avançar en aquest model que hem dissenyat. L’Ajuntament liderarà aquest procés, però no pot fer-ho tot sol. Arribar als ambiciosos objectius que ens hem marcat requereix els esforços i la col·laboració de tothom i des d’aquí us demano que treballem units per aconseguir-ho. No sempre serà fàcil, però estic segur que junts serem imparables i aconseguirem el futur que volem per a l’Horta.

L’Horta ja té el seu pla estratègic

L’Horta ja té el seu pla estratègicSEGRE

tracking