SEGRE
Lleida, una ciutat verda

Lleida, una ciutat verdaSEGRE

Creado:

Actualizado:

El pla de govern de la Generalitat de Catalunya, aprovat el setembre de 2021, es constitueix en quatre eixos bàsics que estructuren les transformacions democràtica, social, verda i feminista.

Array En l’àmbit de la transformació verda, s’inclouen les polítiques territorials i energètiques per alinear Catalunya amb la lluita global contra el canvi climàtic i el respecte per la biodiversitat. Entre d’altres coses , també amb l’objectiu d’evitar el despoblament rural o la desigualtat urbana. És, doncs, prioritari que treballem a Lleida dins d’aquest marc de referència de lluita contra el canvi climàtic, a favor de la biodiversitat i per una major igualtat a la ciutat.Vivim en un entorn privilegiat per desplegar aquestes polítiques d’una manera més eficaç i eficient.

L’Horta, l’eix fluvial amb la Mitjana i Rufea, els turons de la Seu Vella i de Gardeny o l’extens entorn agrari i els secans configuren un municipi on només el 10% de la superfície és sòl urbà o urbanitzable. És especialment a l’àrea amb més densitat de població, la taca urbana de Lleida, on ens cal intervenir d’una manera més decidida per esmorteir l’impacte del canvi climàtic sobre la ciutadania, però també per aconseguir una convivència més harmònica amb l’entorn natural i les seves espècies animals o vegetals. En definitiva, amb la biodiversitat que cal conservar i promoure tot adaptant la ciutat a la seva presència i aprofitant els seus avantatges.Així és la proposta de renaturalització que hem presentat als fons Next Generation, que implica redissenyar espais de la ciutat superant el tradicional aspecte purament ornamental del verd per transformar-los en llocs adaptats al canvi climàtic, aportant ombreig i humitat, acollint biodiversitat i actuant d’agents vius per esmorteir el soroll o la contaminació.

Dins d’aquesta acció de renaturalització, pretenem estendre el verd des de l’escala més petita a la més gran, promovent la seva presència des de balcons i terrasses fins a les cobertes o als patis escolars, passant per la plaça Sant Joan, convertits així en oasis urbans, però també intervenint en el turó de la Seu Vella o en el de Gardeny. Recuperarem l’arbrat malmès amb replantacions nombroses i en millorarem la gestió. Els itineraris fluvials, que connecten amb els passeigs urbans, permeten gaudir d’un paisatge de ribera captivador.

Tot i així, també proposem nous itineraris cap a les zones de secà, un entorn únic i sovint desconegut, d’una bellesa austera i que recull una biodiversitat extraordinària. Tractem de fer permeables els límits urbans per facilitar el lleure en espais on la natura es fa present amb més intensitat i ho acompanyem amb 40 ecoactivitats per a aquest 2022.Som conscients del repte per reduir la contaminació i la nova zona de baixes emissions ens hi ajudarà. També l’elaboració d’un mapa més precís per caracteritzar els episodis de partícules en suspensió.Estem atents també a fer compatibles les energies renovables amb aquest entorn natural.

Si dins la ciutat promovem la generació fotovoltaica en cobertes i treballem amb les comunitats energètiques, a l’Horta defensem la reducció de l’impacte de les línies elèctriques amb el soterrament prioritari d’aquestes o l’obligació de seguir corredors marcats per les vies de comunicació.Entre tots i totes, fem de Lleida la capital verda que convertirà la nostra ciutat en un referent en qualitat de vida i salut.

Lleida, ciutat verda

Lleida, ciutat verdaSEGRE

Lleida, ciutat verda

Lleida, ciutat verdaSEGRE

tracking