SEGRE
Garantir l’habitatge, garantir drets

Garantir l’habitatge, garantir dretsSEGRE

Creado:

Actualizado:

Ser útils a la ciutadania i simplificar, al màxim, els tràmits burocràtics i de gestió que hagin de fer els lleidatans i lleidatanes per poder garantir els seus drets. Aquests són, sense cap mena de dubte, alguns dels mantres que, com a Esquerra Republicana i com a partit que exerceix la governança a Lleida, ens repetim constantment.

Aquesta setmana passada vam poder materialitzar, de nou, un dels acords i un dels punts que portàvem al Pacte d’Entesa, al nostre programa electoral i al Pla d’Acció Municipal. Dimecres vam presentar una nova oficina d’habitatge que unifica l’atenció de les persones en risc residencial o que pateixen pobresa energètica.

I ho vam fer conjuntament amb la regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030 i l’Oficina Local d’Habitatge de la remodelada Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU). De fet, amb l’obertura de l’oficina es consolida el treball que, des d’aquests dos ens, es presta de manera conjunta des de fa uns mesos amb relació als serveis d’assessorament i acompanyament en matèria d’habitatge a famílies vulnerables i el servei d’atenció a situacions de pobresa energètica. No entenem la política –i sobretot la política municipal– sense una cooperació i un treball conjunt diari entre regidories i departaments que ens permetin detectar les necessitats reals de la ciutadania.La voluntat del nou servei s’explica de forma clara en quatre punts clau: oferir a la ciutadania un servei integral, que faciliti la recepció d’informació i la unificació del missatge que reben de l’administració local, tot això, en un espai cèntric i accessible, tractar de manera conjunta i global les dificultats relacionades amb l’accés i manteniment de l’habitatge; donar una resposta coordinada entre diferents serveis, evitant la fragmentació en l’atenció i racionalitzar l’aplicació dels recursos.Amb l’obertura de la nova oficina, es pretén que es puguin desenvolupar de manera més coordinada les competències que cada entitat té atribuïdes.

La nova oficina elaborarà informes per evitar el tall de subministraments d’acord amb la Llei 24/2015, informes socials de vulnerabilitat a què fa referència la legislació en matèria d’habitatge per evitar llançaments, gestionarà ajuts d’urgència per disminuir els deutes de subministrament, mediarà entre famílies i grans tenidors, assessorament jurídic i suport a les gestions legals i també durà a terme accions preventives de sensibilització i millora dels habitatges amb l’objectiu de reduir la despesa energètica i els deutes de les famílies.A més, una part molt important d’aquesta oficina, i tal com es va informar dimecres passat davant dels mitjans, serà l’atenció i la informació en tots els temes referents a la rehabilitació d’habitatges per a la millora energètica mitjançant els fons Next Generation.Fins a 11 professionals, entre treballadores socials, auxiliars administratius i una advocada, seran els encarregats de dur a terme totes i cadascuna de les tasques encomanades. Des d’aquí, des d’aquestes ratlles, també volem agrair l’esforç i el treball de les persones de la regidoria de Persones i de l’EMAU que porten mesos i mesos treballant en aquesta nova oficina. Gràcies a ells i elles avui ja és una realitat.La transformació a la ciutat de Lleida també serà social o no serà.

Som plenament conscients de la situació econòmica i social que se’ns presenta. És per això que hem d’aprofitar tots els diners que vindran d’Europa –com els 10 milions d’euros dels fons Next Generation per a rehabilitar 2.578 habitatges– i tots els recursos propis per fer polítiques transformadores i que ajudin de veritat la gent.L’obertura d’aquesta nova oficina que unificarà serveis i ens farà més competents es complementa amb tota la feinada que fa temps que estem fent. En aquest 2022 la Paeria ha fet 3.800 informes per evitar els talls de subministraments i que les persones afectades puguin acollir-se a les mesures previstes a la llei 24/201, dels quals 2.258 han estat positius, la immensa majoria.

Així mateix, el 2022 s’han efectuat prop de 200 gestions per evitar llançaments i s’han ofert 270 lloguers socials.Des de l’sjuntament de Lleida, des de les regidories que liderem, hem de ser plenament conscients de la capacitat que tenim a l’hora d’evitar el tall de subministraments bàsics, a l’hora d’evitar llançaments injustos, a l’hora –al cap i a la fi– de garantir que tots els drets de les persones estiguin coberts.No hem d’oblidar mai per què estem on estem, per què hem arribat fins on hem arribat. El nostre compromís –com a Esquerra Republicana i com a Govern de la Paeria– és el d’estar al costat de les persones, sempre. I ho farem posant a disposició tots els recursos econòmics i humans de què disposem, aglutinant esforços i potenciant els serveis propis que tenim.

Ho farem amb els recursos que ens estan arribant i que ens arribaran d’Europa. I ho farem, sempre, amb el ple convenciment que Lleida és i serà una ciutat de drets, una ciutat referent en matèria d’habitatge i atenció a les persones.

tracking