SEGRE

ESCOLA INCLUSIVA 

L’escola inclusiva: entre la teoria, els pressupostos i la realitat

Cada etapa educativa demana adaptar el procés educatiu de manera diferent i replantejar el paper de tothomJaume Barrull Castellví

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La Sandra Santiago és la mare del Jan, diagnosticat amb autisme i paràlisi cerebral. Quan va ser l’hora d’escolaritzar- lo a I3, pensava que l’única opció era una escola d’educació especial. Abans de fer el pas, però, va parlar amb la directora i la psicopedagoga de la Francesco Tonucci, una escola del barri de Cappont, a Lleida. “Entre les dos em van convèncer de fer escolarització compartida: dos dies al Tonucci i tres a Plançó. Estic molt contenta d’haver-ho fet i el Jan diria que també. Entre el professor, l’educadora especial i les vetlladores, el Jan està molt ben integrat a l’escola.” 

A dia d’avui és gairebé impossible trobar ningú que estigui en contra de les idees, els valors i les intencions que van motivar aquesta iniciativa: l’escola inclusiva desplegada a partir del Decret 150/2017. Una altra cosa és l’opinió que tenen els docents, les famílies, el teixit associatiu implicat i els professionals vinculats al sistema educatiu de Catalunya sobre com s’està desplegant. La Francesco Tonucci té una ràtio d’alumnes amb necessitats especials que li permet tenir un SIEI al centre, fet que implica una mestra i una educadora especials integrades al claustre, les quals són un suport per anar adaptant els continguts. “L’escola inclusiva, entesa com un sistema educatiu que és capaç de donar resposta a les necessitats del conjunt global dels alumnes en totes les seues diversitats, està molt bé. En aquest sentit és clar que estem compromesos amb el seu desenvolupament. El problema arriba quan tens quatre infants amb necessitats especials molt complexes –parlem d’autismes severs, de pluridiscapacitats o paràlisis cerebrals, per exemple– i no tens prou gent quan dos d’ells tenen una crisi al mateix temps. Quan passa això i els docents no poden continuar l’activitat de l’aula amb normalitat, tens un foc que has d’apagar amb urgència i com sigui. Aleshores la teoria que en el dia a dia s’aguanta de manera precària, salta pels aires i has de suplir la manca de recursos amb bona fe i molta imaginació. Has de trobar la manera de calmar aquestes criatures sense que es perdi el ritme de les activitats de l’aula, i això no sempre és fàcil. Ens falten mans”, explica Manel Rodríguez, director des de fa nou anys de l’escola Jacint Verdaguer de Tàrrega. Sense un SIEI al centre, s’han d’organitzar entre els docents i les vetlladores. 

El Jan (centre) ha començat enguany a I3 a l’escola Francesco Tonucci. A la foto, amb la seua mare, l’educadora especial, la directora i dos companys de classe.Jaume Barrull Castellví

Des del Departament d’Educació, la directora general d’Escola Inclusiva, Laia Asso, reconeix sense fissures que “a dia d’avui no podem invertir tots els recursos humans i materials que serien desitjables per al desenvolupament del Decret; al mateix temps pensem que focalitzar el tema en les hores de vetlladores que s’assignen a cada centre distorsiona el debat i no permet aprofundir en el procés de transformació radical en què estem immersos. El camí cap a l’escola inclusiva no passa només per augmentar les hores de vetlladores als centres, que també, sinó per fer un canvi profund en la manera com entenem el sistema educatiu i el desenvolupament del treball a l’aula. I això és un canvi de mentalitat que hem de fer tots, començant pels claustres. La idea és que les escoles programin totes les activitats adaptant-les a tota la diversitat que tenen a l’aula, de manera que el procés d’aprenentatge sigui realment inclusiu i beneficiós per a tothom”, sentencia Asso. 

Mentre la direcció general posa èmfasi en el canvi de paradigma pedagògic, el dia a dia a les aules d’aquest procés es viu amb una certa angoixa a l’hora de resoldre problemes pragmàtics de la vida qüotidiana. “La diversitat dels alumnes ha canviat molt els darrers deu anys, en tots els sentits. Ara n’hi ha molts més que arriben amb un diagnòstic mèdic al sistema i que demanen una atenció especialitzada: estem parlant de transtorns de l’espectre autista, de dislèxia o discalculia, de transtorns de dèficit d’atenció, d’altes capacitats, de transtorn negativista desafiant... a banda dels que tenen problemes físics que afecten la parla, l’oïda, la vista i el conjunt de les seues capacitats cognitives”, explica Ignasi Terrado, professor i pare d’un nen amb autisme. 

Ignasi Terrado és professor i pare del Leo (al mig), diagonisticat amb Transtorn d’Especte Autista.Jaume Barrull Castellví

“És just i legítim que jo adapti el currículum, les activitats i les proves segons les diferents capacitats dels alumnes, és la meua feina i és un repte motivador; el problema és que en general es mantenen les hores de classes i el número d’alumnes al mateix temps que es multiplica la diversitat a l’aula. Això va tensionant el nostre dia a dia. A l’hora de la veritat, en moltes escoles els recursos no es poden destinar a tots els alumnes segons les seues necessitats pedagògiques sinó que a vegades ens veiem obligats a fer-ho segons el seu nivell disruptiu a l’aula. És a dir, si vas just de recursos i en tens un que està tranquil i un que et distorsiona les classes, dediques més recursos al segon que al primer per evitar que el conjunt de l’aula es vegi alterat”, reconeix. “I això no hauria de ser així perquè és injust per a tots, començant pel nen amb necessitats especials que és més calmat, però és el que passa en moltes escoles avui en dia davant d’un projecte per al qual no tenim prou recursos”. 

Laia Asso no defuig del tot les mancances del sistema, si bé creu que “potser no s’estan utilitzant correctament tots els recursos i serveis específics –vegueu el desglossament– que els centres tenen al seu abast per anar canviant la manera de treballar des dels claustres i les aules. Enguany hem augmentat el número d’hores de vetlladores per a tot Catalunya (un 15%) i la ràtio de docents per alumne aquest curs és la més baixa des de fa dècades”, sentencia. El que el Departament no fa públic, però, és quin percentatge de sol·licituds dels centres cobreix, assumint que no pot arribar a tot, i en quin percentatge augmenten les necessitats que s’han de cobrir. Més enllà d’aquest debat, el procés pateix un dèficit estructural de base: la formació dels professionals. “No pot ser que en el currículum acadèmic els graus d’infantil i primària l’atenció a la diversitat siguin només de 5 crèdits, quan haurien de ser com a mínim seixanta”, denuncia Asso. 

L’Escola Estel de Balaguer forma part de les Escoles d’Educació Especial que hi ha arreu del país.Jaume Barrull Castellví

La direcció general d’educació inclusiva té la potestat de modificar els currículums universitaris i la correcció d’aquest desajustament, si es dona, trigarà anys a aplicar-se i, encara més, a veure’s reflectit a les aules. “Per això és molt important la formació contínua dels docents en actiu i que es vagin ajudant dels serveis professionals que posem al seu abast per canviar la manera de treballar a classe”, apunta Asso. Un altre punt calent són els migdies. L’hora de dinar i del pati són moments molt importants per a la convivència i la socialització dels alumnes, una estona que el departament no cobreix: els docents també tenen dret a dinar i no està previst posar-hi vetlladores. Aquest buit deixa desamparades les famílies, que han de confiar en les associacions de famílies d’alumnes, les direccions dels centres i les empreses que serveixen el dinar per garantir el benestar dels seus fills. 

Sercodaga és una empresa de càtering de vinenta de centres escolars, i Joan Vila és un dels responsables: “Nosaltres procurem coordinar-nos amb el centre i les AFA i posar monitors de menjador especialitzats per no deixar desemparats aquests alumnes, però la llei no ens hi obliga, ho fem perquè forma part de la nostra filosofia d’empresa”, reconeix.

Pati. Poder compartir els moments de joc i exploració en igualtat de condicions és un pilar de l’escola inclusiva.Jaume Barrull Castellví

Què passava, però, amb els alumnes que tenien dificultats extraordinàries per seguir el procés d’aprenentatge ordinari abans del decret? “Per començar, n’hi havia menys que ara. Alguns seguien dins el sistema i eren abocats al fracàs escolar per falta d’una diagnosi encertada i altres s’escolaritzaven als centres d’educació especial”, explica Eva Serentill, directora de l’Escola d’Educació Especial Alba, de Tàrrega. “La xarxa d’aquest centres, a Catalunya, recau sobretot en un teixit d’escoles que van fundar les associacions de famílies de discapacitats a partir dels anys setanta; com la nostra o l’Estel de Balaguer”, explica. 

escoles especials. Roser Royes i Eva Serentill, referent CEEPCIR i directora de l’Escola Alba de TàrregaJaume Barrull Castellví

El decret definitiu és del 2017, però el procés per desenvolupar una escola inclusiva es remunta vint anys enrere. Pel camí, diferents normatives anaven creant el marc legal per al seu desenvolupament i “en una d’aquestes fases, algun conseller va arribar a anunciar la desaparició de les escoles especials perquè l’ordinària seria capaç de donar resposta a tothom”, recorda amb un punt d’estupor. “Nosaltres no ens tanquem a aquesta possibilitat, però han de canviar moltes coses perquè això realment sigui possible”, reflexiona. “Una de les raons que s’esgrimeixen per a l’escola inclusiva és el benefici que, per al conjunt dels alumnes, reporta compartir aula amb companys, diguem-ne, diferents. Però, en molts casos, qui pensa en aquests alumnes? Segur que tots estan en condicions d’integrar- se socialment en un entorn ordinari? Segur que només depèn que els companys hagin conviscut amb ells des de petits per ser els seus amics i compartir amb ells el lleure fora de l’aula? Això pot funcionar en alguns casos i en molts no. A més a més, no és el mateix la convivència i les inquietuds a infantil i primària que a secundària”, raona Serentill. 

“Hi ha nois i noies que, per molts recursos que els posis a l’ordinària, se senten socialment desplaçats; a banda que els continguts, per molt que els adaptis, no estan al seu abast pel tipus de discapaitat greu que tenen. Arriba un moment que continuar dins una aula ordinària se’ls fa costa amunt i estan molt més ben atesos i integrats en una escola especial. Això no els aïlla de la societat, ans al contrari, els dona un entorn segur en el qual poden fer créixer totes les seues potencialitats”, diu Serentill. “Adaptar-se a les necessitats personals de tothom també vol dir tenir present totes les opcions, no només adaptar les aules ordinàries”, apunta. 

La Maira Malet, auxiliar d’eduació especial a la Jacint Verdaguer de Tàrrega, ajuda l’Arlet a l’hora de dinar.Jaume Barrull Castellví

“L’Arlet té una mutació del gen Camp K2B. Això fa que no parli i que no camini, de manera que és totalment dependent per a tot”, explica la seua mare, la Sandra Corrales, de Tàrrega. L’Arlet té vuit anys i enguany és el primer que farà un curs combinat entre la Jacint Verdaguer i l’Alba. “Fins ara, dur-la a l’especial em feia respecte, veia que els nens eren més grans i aquí –a la Verdaguer– el tracte és molt bo i tinc la sensació que els companys se l’estimen. També s’està fent gran i les necessitats canvien. Per molt que li adaptin les activitats i els materials a l’ordinària, ara ja no pot seguir el ritme de la classe, de manera que la compartida, amb tots els pros i contres, és una bona opció per a ella, la família i l’escola”, explica. 

El camí fins a l’escola inclusiva és llarg i caldrà vetllar perquè el sistema –la gent– aguanti la travessa.

Les vetlladores, un recurs i un mal de cap

El desplegament del Decret 150/2017 recau principalment en el departament d’Eduació, encara que des de la direcció general es posa èmfasi en la necessitat d’una major implicació de Salut i Serveis Socials per tal d’implementar- la d’una manera més integral i coordinada. 

Els centres docents i els claustres tenen diferents serveis específics de suport i eines de treball i coordinació als quals poden recòrrer de manera autònoma per anar tendint a treballar cap a l’escola inclusiva. De moment però, els centres malden pels recursos externs que els ha d’assignar el departament i, en aquest sentit, el més bàsic i sol·licitat són les vetlladores. Per ser-ho només es necessita el títol de Monitor d’activitats en el lleure infantil i juvenil. La seua tasca és combrir les necessitats bàsiques, no són personal doncent. Les hores de vetlladores es reparteixen segons les necessitats que l’EAP de referència detecta en cada centre en relació al número d’alumnes amb Necessitats Especials i la seua afectació a l’aula. Si el volum total arriba a cert llindar, que és variable d’un any per l’altre, el departament també pot assignar que el centre disposi d’un SIEI propi, el qual permet tenir educadores especials. La seua funció als centres, a banda de treballar amb els alumnes concrets, és donar suport al conjunt del claustre per anar millorant el treball a l’aula per adaptar-lo a cada cas concret. Aquesta feina, en segons quins centres, també les fan de manera externa i puntual les professionals del CEEPCIR vinculades a Escoles d’Educació Especial. 

A la demarcació de Lleida les vetlladores estan subcontractades a través de l’empresa Basic Serveis Educatius (BSE), que en té la concessió a través d’un concurs públic. Amb seu a Torrefarrera, BSE forma part de Serunion, un macrogrup empresarial de ‘restauració col·lectiva’ amb implantació a tot Espanya. La distribució de les vetlladores pels centres, sempre segons les hores assignades pel departament, les decideix BSE de manera autònoma. Malauradament, al tancament del reportatge no hem aconseguit cap declaració oficial de l’empresa. Ni el Departament d’Educació, ni les direccions de les escoles o les mateixes famílies tenen cap poder de decisió o influència sobre quines vetlladores se’ls assignen, una tasca que la Demarcació de Lleida recau en BSE.

Desglossat d'Acrònims 

Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
AIS: Aula Integral de Suport. 
CAD: Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
CAEI: Comissió d’Atenció Educativa Inclusiva. 
CEE: Centre d’Educació Especial. 
CEEPSIR: Centres d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos. 
CEDIAP: Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. 
CREDA: serveis de suport en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge o comunicació. 
CREDV: serveis de suport en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats visuals. 
CRETDIC: servei d’assessorament i de suport tècnic. 
DUA: Disseny Universal per a l’Aprenentatge Curricular. 
EAP: Equip d’Assessorament i Orientació. 
NESE: Necessitats Especials de Suport Educatiu. 
PEC: Projecte Educatiu de Centre. Psicopedagògic. 
PDC: Programa de Diversificació. 
SIEI: Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva. 
SIAL: Suport Intensiu a l’Audició i el Llenguatge. 
UAO: Unitats d’Acompanyament i Orientació.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking