SEGRE

Catalunya concedeix ajuts de fons europeus per a la rehabilitació energètica de 8.800 habitatges

A les vegueries d’Alt Pirineu i Aran i de Ponent ja s’han concedit ajuts per obres en 542 habitatges, dels 875 que han sol·licitat algun tipus de subvenció

Els fons Next Generation permeten la rehabilitació energètica d'habitatges, edificis i barris.Departament de Territori

detail.info.publicated
patrocinat 

Creat:

Actualitzat:

Actualment, bona part del parc d’edificis de Catalunya té un aïllament energètic deficient, el que es tradueix en un augment del cost de la factura de llum i gas que paguen les famílies. Intervencions en la façana, coberta i tancaments dels habitatges permeten aconseguir una millora significativa de l’eficiència energètica d’un immoble. En aquest sentit, a les vegueries d’Alt Pirineu i Aran i de Ponent ja s’han concedit obres en 542 habitatges dels 875 que han sol·licitat ajudes dels fons europeus Next Generation per a la rehabilitació energètica.

Com a exemple, a les promocions de Tàrrega i Cervera (amb 34 i 51 habitatges cadascuna) se’ls ha atorgat una subvenció 1,1 milions i 369.000 euros, respectivament. A tot Catalunya, la xifra s’eleva a 87 milions i més de 8.800 edificis que seran reformats.

El Govern també ha atorgat subvencions per valor de 4,5 milions més per elaborar el Llibre de l’edifici i projectes, que dona informació sobre les característiques tècniques dels edificis i pautes per a un correcte manteniment.. Les ajudes varien en funció de l’estalvi energètic i poden anar entre el 40 i 80% de la inversió amb topalls. Les convocatòries encara estan obertes i es poden presentar noves sol·licituds.

480 M€ per a la rehabilitació d’habitatges

Els fons Next Generation de la Unió Europea suposen la injecció econòmica més gran de la història per a la rehabilitació energètica d’edificis per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars i lluitar contra el canvi climàtic. A Catalunya li toquen 480 milions d’euros del fons i se’n podrien beneficiar uns 50.000 habitatges fins a l’any 2026.

Els objectius d’aquests ajuts són reduir el consum d’energia primària no renovable, com són el gas natural, el carbó o el petroli; disminuir la demanda d’energia per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració; i l’eliminació de l’amiant dels edificis. Per a fer-ho, hi ha principalment tres programes:

Ajudes per a la rehabilitació de l’edifici

Les persones beneficiàries són les comunitats de propietaris, persones propietàries o usufructuàries dels habitatges, les administracions públiques (en el cas d’habitatge públic), les societats cooperatives, i les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis residencials. Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica. A més, aquest programa ofereix la possibilitat de sol·licitar una bestreta, un cop es té concedida la subvenció, que suposa cobrar un 50% de l’import de la subvenció a l’inici de l’obra, un 30% més quan l’obra estigui al 80% de l’execució i el 20% de la subvenció restant al final de l’obra.

Ajudes per a la rehabilitació de l’habitatge

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables.

On adreçar-se?

Ajudes per a la rehabilitació dels barris

Els beneficiaris de les subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica són els propietaris d’edificis que es trobin dins els àmbits definits com a Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRPs) per part dels ajuntaments.

On adreçar-se?

• A Barcelona, al Consorci de l’Habitatge de Barcelona

• Als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consorci Metropolità de l’Habitatge

• A la resta de municipis, a les Oficines Locals de Rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Elaboració del Llibre de l’Edifici i Projectes i projecte de rehabilitació

A més de les ajudes anteriors, les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges, societats cooperatives i les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis residencials, unifamiliar o plurifamiliar, poden acollir-se a ajudes per elaborar el Llibre de l’edifici i projectes. Aquest ajut és complementari i es pot sumar amb qualsevol de les altres tres subvencions.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici, unifamiliar o plurifamiliar i dota la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica. Fins ara, s’han concedit 4.597.277 euros en subvencions per a un total de 9.325 habitatges. 

DADES

-

Sempre endavant

Next Generation

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking