SEGRE

GOVERN DE LA PAERIA

El secret de la ciutat educadora

Tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Coop., Drets Civils i Feminismes ajuntament de Lleida

Creado:

Actualizado:

Demà, dilluns 30 de novembre, se celebra el 30è aniversari de la Carta de Ciutats Educadores i el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Per commemorar aquest aniversari, l’Associació Internacional de Ciutats Educadores –de la qual Lleida també forma part– ha elaborat una nova Carta de Ciutats Educadores, adaptada als nous temps i a les necessitats d’avui.

Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar. La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolonya, 1994), al VIII Congrés (Gènova, 2004) i aquest any 2020, per tal d’adaptar els seus plantejaments als nous reptes socials i culturals que ens envolten. Des de la regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes compartim els valors i els drets i deures que s’apunten i es desprenen a la nova Carta. Primer de tot, és bàsic que l’educació transcendeixi els murs de l’escola i arribi, de formes diverses, a tots els indrets de la ciutat. En aquesta línia, demà, per commemorar aquest Dia de les Ciutats Educadores, des de la regidoria s’ha convidat a diferents institucions, entitats, departaments o serveis municipals, centres educatius, etc., a sumar-se a la iniciativa “Lleida, carrers de valors d’una ciutat educadora”. Es tracta de reanomenar, per un dia, 30 carrers, avingudes o places pròximes a la ubicació de la institució, entitat o centre educatiu que hi ha participat. Perquè els carrers de Lleida també poden educar en els valors de la pau, la inclusió i la solidaritat. A principis de 2021 presentarem, també, un vídeo resum de la iniciativa on es podrà veure el moment en què els carrers o les places han estat reanomenades, així com els motius de la tria de cada nom. Un altre tema que destaca la nova Carta de Ciutats Educadores i que, a més a més, té molt sentit en el moment actual, és la necessitat d’aprendre i desenvolupar consciència comunitària. Els més menuts no s’han escapat de la vulnerabilitat que ha suposat aquesta pandèmia de la Covid-19 (en vaig parlar en un article en aquest mateix espai fa uns mesos) i per això és bàsic que aprenguin a teixir xarxa. Les escoles i les famílies han de ser el motor d’aquesta construcció, però les ciutats els hem d’acompanyar.

L’educació ha de ser un pilar clau per a les polítiques de qualsevol institució. En el cas de la Paeria ho hem recollit al Pressupost del 2021, aprovat al ple d’aquest passat divendres, 27 de novembre. Una de les prioritats clares del tercer eix dels pressupostos –el de la igualtat, diversitat i inclusió– és el Programa de segregació escolar i la implementació del 3r Pla Local de la Infància, també aprovat al ple d’aquest divendres. Aquest Pla, aprovat per unanimitat, incorpora novetats respecte plans anteriors, en relació a les línies estratègiques d’aquest govern i també provocades per la realitat sobrevinguda de la Covid-19, que ens obligava a introduir mesures que inicialment no estaven previstes.

El nou Pla Local de la Infància es basa en 5 fonaments bàsics: la participació dels infants i joves del Plenari dels infants i adolescents de la ciutat, i la continuïtat d’aquesta participació en el temps; la transversalitat en la implementació de polítiques públiques que garanteixin els drets, els deures i les oportunitats de la infància des de tots els àmbits; la sostenibilitat per rendibilitzar els recursos existents mitjançant l’acció coordinada i evitant duplicitats i encavalcaments de programes o actuacions; l’aplicabilitat de les mesures i accions, i la flexibilitat per poder-se adaptar a les situacions emergents i canviants que es poden produir en els propers anys. És clar i indiscutible que l’educació és un dret universal. L’entenem de manera àmplia, com una xarxa de centres educatius, d’espais de lleure educatiu –com les ludoteques o els esplais–, les escoles artístiques, l’aprenentatge al llarg de la vida... Nodes entrellaçats que fan més forta aquesta xarxa i donen sentit complet a l’educació. Vivim, molts cops sense adonar-nos-en, en una ciutat educadora. A cada carrer, a cada plaça i avinguda s’hi viu, s’hi ensenya i s’hi aprèn de formes diverses. Cadascun i cadascuna de nosaltres és agent

d’aquest fenomen. Aquí rau el secret de la ciutat educadora.

tracking