SEGRE

COLABORACIÓN

El futur de la seguretat i les emergències del nostre país

@mfornells. Alcaldessa de Vilanova de l’Aguda i Diputada al Parlament de Catalunya

El futur de la seguretat i les emergències del nostre país

El futur de la seguretat i les emergències del nostre paísSEGRE

Creado:

Actualizado:

Aquesta setmana, el Ple del Parlament, ha debatut i aprovat la validació del Decret Llei 8/2018 de 20 de desembre, per la qual s’autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d’Esquadra i també 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

En primer lloc, des del grup parlamentari Republicà, tal com hem fet sempre, hem manifestat el nostre reconeixement a la tasca que duen a terme tots els efectius del cos de Bombers i del cos de Mossos d’Esquadra. Fer-los un reconeixement per la seva dedicació, pel seu esforç, la feina eficient i tot el sacrifici que han estat duent a terme en els últims anys, especialment en aquests anys de difícil crisi econòmica que ha patit el país, amb una situació de contenció en les despeses i també en les inversions públiques. Han estat uns anys durs i, malgrat les mancances i dèficits que han patit els dos cossos, aquests han dut a terme la seva feina amb professionalitat i han garantit al 100 per cent la seguretat i les emergències del país i de la seva gent. Tenim uns servidors públics exemplars, amb una vocació de servei immensa, que garanteixen la seguretat pública i salven moltes vides. N’hem d’estar molt orgullosos i no hem de deixar mai de reconèixer la seva feina i de fer el possible perquè continuï sent un model exemplar i també d’èxit.

Al Parlament, ja sigui en mocions al Ple, en propostes de Resolució a les Comissions o bé en preguntes al conseller, en nombroses ocasions s’ha posat de manifest la mancança d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra i del cos de Bombers, dels dèficits estructurals de les dues plantilles i de la necessitat de convocar noves places per cobrir aquestes mancances. Per tant, aquest Decret Llei és molt important perquè podrem tirar endavant i fer efectiva una de les moltes demandes i necessitats dels dos col·lectius, com també el que fa referència als Bombers Voluntaris.

Esperem que sigui el primer pas de moltes més convocatòries que s’hauran de dur a terme en els propers anys per arribar als efectius necessaris. Tenim molts més reptes per assolir i fer realitat de cara a millorar la seguretat i les emergències del nostre país, perquè, a més a més de la manca d’efectius, també hi ha altres mancances en la renovació del material o en la millora de parcs i renovació de vehicles. Amb el nou Pressupost per aquest 2019, tindrem una nova oportunitat per començar a posar-hi remei, per posar fil a l’agulla.

Actualment hi ha uns 16.600 efectius de Mossos i, segons acord de la Junta de Seguretat del 2006, caldrien 18.267 agents. I pel que fa als Bombers, en caldrien 1.000 més, tal com marca el Pla Estratègic 2017-2022 i el Projecte Bombers 2025. Aquesta convocatòria era necessària, però en necessitarem més en un futur per assolir els efectius necessaris i també perquè s’hauran de cobrir les jubilacions i la segona activitat que es produirà en els propers anys. Caldrà treballar per pal·liar aquest dèficit estructural de les plantilles dels dos cossos.

Aquestes noves 1.000 places en l’àmbit de la Seguretat i les Emergències, les 750 de Mossos i les 250 de Bombers ajudaran a esmenar una de les moltes demandes existents, tant dins dels Mossos com dels Bombers.

Tots som coneixedors de les mancances i dèficits que existeixen en l’àmbit de la seguretat i les emergències, per tant, caldrà abordar-los, ens haurem de conjurar tots els grups parlamentaris per seguir treballant plegats per atendre i solucionar aquests problemes i greuges.

Crec que és unànime per part de tots els grups aquesta voluntat. Fem-ho, fem-ho amb responsabilitat i sense generar falses esperances.

La nostra tasca com a parlamentaris ha de ser la de treballar, la de pressionar i la de fer tot el possible perquè això sigui una realitat.

Aquesta convocatòria de Mossos i Bombers era una necessitat urgent que calia donar compliment per reforçar les seves plantilles. Treballem per fer possible totes les altres necessitats i per garantir el futur de la seguretat i les emergències del nostre país.

Des del nostre grup així ho farem.

tracking