SEGRE

COLABORACIÓN

Millorar l'atenció al pacient. El cas de Torres de Segre

médico de familia de la Región Sanitaria de Lleida

Millorar l’atenció al pacient. El cas de Torres de Segre

Millorar l’atenció al pacient. El cas de Torres de SegreSEGRE

Creado:

Actualizado:

Dins l’àmbit de l’Atenció Primària, una de les eines que pot aportar més eficiència i millora de l’atenció a tots els nivells al pacient és l’aprofitament de les eines de treball en equip no presencial i d’atenció al pacient de les quals gaudim en la nostra consulta dia a dia, així com una correcta organització de treball en equip utilitzant i apoderant la figura de l’administratiu com a part essencial d’un treball a tres bandes (triple UBA), de les quals formen part el metge, l’infermer/a i el ja esmentat administratiu. Per tot això i davant de la sobrecàrrega de les agendes del personal sanitari i de l’augment de la feina burocràtica els darrers anys dins de la consulta, sobretot en poblacions amb jornades de treball amb important càrrega assistencial, es va considerar –després de certificar durant el darrer trimestre de 2016 que al consultori de Torres de Segre s’atenien entre 45 i 50 visites diàries a l’agenda de medicina– un canvi en l’estil de treball per tal de reduir el nombre de visites i donar agilitat i eficiència a l’atenció al pacient.

La clau de tot s’inicia quan es crea un mètode eficient de comunicació interna entre l’equip sanitari i l’administratiu, per tal que aquest disposi dels avisos en temps real (generats per l’equip sanitari) sobre els tràmits burocràtics que ha de realitzar. D’aquesta manera, es treu feina burocràtica de dins de la consulta i alhora s’aconsegueix que el pacient acudeixi a la consulta només en cas de necessitat i no per fer consultes que es poden atendre a un nivell no assistencial, i s’evita alhora desplaçaments innecessaris al pacient i reorganitzar el temps de treball del personal sanitari, així es pot dedicar més temps al que realment ho necessita, com pot ser el control de les patologies cròniques.

D’aquesta manera i després de dos anys d’aplicació d’aquesta forma de treball, s’ha aconseguit una jornada assistencial diària amb una mitjana de 20-25 pacients de forma presencial, juntament amb 15-20 visites no presencials per organitzar les tasques administratives, i és possible donar cita al pacient que així ho necessiti el mateix dia. Algunes de les visites ateses de forma no presencial són l’atenció per mitjà d’e-consulta de dubtes dels pacients consultats des del seu propi domicili, renovacions automàtiques de receptes electròniques cròniques, consultes telefòniques de seguiment i control de patologies (tant agudes com cròniques) i gestió i valoració de resultats d’analítiques amb les programacions dels seus futurs seguiments i controls sense que el pacient necessiti venir a la consulta en cap moment.

Com a conclusió, podem afirmar que la correcta utilització de les eines d’atenció no presencial al pacient i de comunicació interna entre l’equip de treball doten de l’agilitat necessària per gestionar d’una manera òptima la nostra jornada laboral i ofereixen l’eficiència necessària i desitjada per poder donar la millor atenció al pacient i reduir llistes d’espera d’atenció presencial.

tracking