SEGRE

COLABORACIÓN

La seguretat, al centre de la política lleidatana

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a la Paeria

La seguretat, al centre de la política lleidatana

La seguretat, al centre de la política lleidatanaSEGRE

Creado:

Actualizado:

Les denúncies per agressions sexuals, abusos, violència de gènere i altra violència intrafamiliar a la ciutat de Lleida han incrementat considerablement, segons les dades de la darrera Junta de Seguretat Local celebrada el mes de juliol. Aquests fets ens preocupen i causen alarma entre la societat. Per això, considerem que cal prendre mesures més enllà de les ja existents, com establir protocols d’actuació quan es produeixin els fets desafortunats.

Cal tenir especial cura en la protecció de menors, víctimes de possibles abusos sexuals, els quals poden produir-se a través de diferents canals, per exemple, vies telemàtiques i ser objectes de pederastes, pedòfils, entre d’altres. En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra i aquelles unitats d’investigació, relacionades amb aquest tipus de delictes, tenen un paper essencial per poder eradicar-ho.

Considerem que existeix la percepció d’una part important de la ciutadania de Lleida que viu insegura als carrers. Així doncs, per fer front a aquesta situació, cal adoptar mesures. Una d’aquestes és incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana i dotar-los de les eines i instruments necessaris per a garantir amb eficàcia la seva tasca. Un altra és donar contingut als Agents Cívics com a canal conductor entre els cossos i forces de seguretat i la ciutadania. Simultàniament, hem de ser exigents, fer complir les ordenances en matèria de civisme i sancionar les conductes incíviques i negligents, ja que la permissivitat que ens sembla que s’ha instaurat en els nostres carrers, pot generar conflictes que cal evitar.

Tanmateix, creiem necessari instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que destini nous agents dels Mossos d’Esquadra a Lleida. El Govern de la Generalitat ha aprovat per decret llei la creació de 750 noves places per al cos de Mossos d’Esquadra, que se sumen a les més de 450 de nous agents de l’última promoció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya que ja s’han incorporat al cos.

En el darrer ple es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal Popular, en què el Govern de la Paeria reclama al de la Generalitat que es destinin nous agents dels Mossos d’Esquadra a Lleida. Ho reclamem perquè tenim coneixement que la Generalitat no té previst incrementar la plantilla a la nostra demarcació, la qual cosa ens deixa en una situació de discriminació respecte a altres municipis de Catalunya. Els Mossos, en coordinació, cooperació i lleialtat amb la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat a Lleida, han de vetllar per la nostra seguretat. Esperem que els mateixos partits que governen a la Paeria i a la Diputació i, també, a la Generalitat no continuïn tractant Lleida com la ventafocs de Catalunya. Així mateix, vetllarem per la necessària coordinació entre els diferents cossos policials de l’Estat.

Volem que la nostra seguretat i la dels nostres béns estigui garantida i això només és possible des del respecte als valors de la democràcia, fruit d’iniciatives transversals que fomentin la convivència i la cohesió social i eradiquin de forma contundent actes delictius, sota la premissa clara de Tolerància Zero davant qualsevol tipus de violència exercida. Hem de generar les condicions necessàries que condueixin a construir de la nostra ciutat, una Lleida més segura per a tothom.

tracking