SEGRE

PROP DE VOSALTRES

La formació integral dels cristians

La formació integral dels cristians

La formació integral dels cristiansSEGRE

Creado:

Actualizado:

Les empreses també tenen les seves línies de formació adreçades als seus treballadors amb la finalitat d’aconseguir millors índexs de productivitat i eficàcia. Darrerament, es busca poder ampliar el radi d’acció de sabers i destreses, a més de pretendre l’excel·lència en la respectiva professió o àrea de coneixement. I, fins i tot, segurament amb més raó, reben formació aquells que dediquen la seva vida a la professió docent: es formen els que formen.

Per descomptat que la formació no es redueix només a l’adquisició de coneixements per aconseguir una acumulació de dades com si fos una preparació d’un dels tants concursos televisius. Per ser una formació òptima ha de comptar amb totes les dimensions de la persona, encara que s’insisteixi en els aspectes específics de cada professió.

Cal comptar, a la vegada, amb la voluntat i el temps de preparació personal. Encara que l’empresa no ho promogui, molts professionals dediquen, fora de la jornada laboral, gran quantitat d’hores a la lectura, a l’estudi i a la reflexió.

També els cristians necessitem constantment recórrer a la formació permanent. Hi ha molts grups que aprofundeixen en el coneixement de la Bíblia, de la història de l’Església, de la moral, de les veritats de la fe o encara de la pedagogia o de la catequesi. La nostra fe és raonable i la podem aprendre i explicar. Seguint en aquesta línia, volem acumular dades, però ens importa sobretot la formació en la saviesa que potencia simultàniament el pensament, la paraula i les actituds per créixer com a persones i per posar-ho tot al servei de la comunitat que ens acull i en la qual celebrem.

De manera continuada, les parròquies ofereixen als seus feligresos la possibilitat de formació. Us animo a tots a participar en els cursos que organitzen per aprendre i retenir coneixements, sense oblidar mai la formació de la consciència i la saviesa que neix del seguiment de Jesucrist.

El bisbat organitza periòdicament cursos i conferències per als sacerdots. A més de la permanent oferta acadèmica de l’IREL, existeixen moments al llarg de l’any en què es reflexiona sobre les diferents dimensions de la seva vida ministerial, l’estrictament humana, la formació espiritual, la formació intel·lectual i la formació pastoral. Tot aquest bagatge coincideix en la mateixa persona, que viu el seu ministeri i treballa en una comunitat concreta, que acompanya els altres i els orienta perquè la seva fe sigui cada dia més robusta i convincent, que es cuida i es forma per cuidar i formar els altres. I tot això l’ajuda a servir millor. Com més inverteixi en la seva pròpia formació, millor servei farà a la comunitat i amb major disposició col·laborarà amb la resta de grups socials o institucions que li demanin.

La setmana vinent el conjunt de sacerdots dedicarà dos dies a la formació, amb diversos ponents que ens ajudaran en la reflexió sobre la parròquia i sobre alguna de les seves activitats essencials, com la catequesi. Desitjo que tots valorem positivament aquesta formació.

Amb la meva benedicció i afecte.

La formació integral dels cristians

La formació integral dels cristiansSEGRE

tracking