SEGRE

Novetats Legals per a la campanya de la Renda 2023

Eva Solé és assessora fiscal de l’empresa CUDÓS CONSULTORS, amb seus a Lleida, Balaguer, Vielha i Barcelona. Parlem de les novetats de la Renda i la seva relació amb Esofitec

Novetats Legals per a la campanya de la Renda 2023

Novetats Legals per a la campanya de la Renda 2023SEGRE

Publicado por

Creado:

Actualizado:

Eva, quin és el calendari de la campanya d’enguany?

Va començar el passat 11 d’abril i acabarà el 30 de juny.

Quines són les novetats?

Diverses. Les limitacions a aportacions als Plans de Pensions personals són de fins a 1.500 euros anuals, i de 8.500 euros en els d’empresa. També hi ha noves reduccions generals en activitats agrícoles i ramaderes, del 5 al 15%. Aquests podran minorar el rendiment net amb el 35% en l’adquisició de gasoil agrícola i un 15% en fertilitzants. I també s’aplicaran els índexs correctors en l’adquisició de pinsos a tercers o per a cultius en terres de reg que utilitzin energia elèctrica. D’altra banda, hi ha una nova deducció per maternitat per a mares amb fills menors de 3 anys que siguin receptores de prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció d’atur. Abans només hi podien accedir les mares treballadores.

Quines conseqüències fiscals pot tenir no presentar la declaració de la renda?

En primer lloc, no presentar-la ens pot perjudicar perquè potser ens sortiria a cobrar. També ens la poden demanar per sol·licitar ajudes o beques. El que està clar és que si la presentem fora de termini, l’Agència Tributària ens sancionarà.

Quin tipus de sancions hi ha?

Si la renda sortís negativa, la sanció és de 150 euros, però en cas que surti a pagar, la multa és sobre un 30% d’aquest valor més els interessos corresponents. 

Quin consell donaries per evitar que ens surti a pagar?

És difícil generalitzar-ho, ja que es tracta d’un impost personal, però ens hem de fixar sobretot en les reduccions i les deduccions, i les circumstàncies familiars, per si les podem aplicar a la nostra renda. I, sobretot, prestar atenció als esborranys que fa l’Agència Tributària, perquè acostumen a estar malament.

Quins són els principals dubtes que solen fer-vos?

Si estan obligats o no a presentar-la, si això marca un precedent, si es fa conjunta o separada i, si el resultat e?s a pagar, per què surt a pagar tant.

Quants clients podeu treballar, en una campanya de Renda?

Només en rendes, estaríem entre els 1.500 i els 2.000 clients, que assumim entre una desena de treballadors. Per tot aquest volum utilitzem programes informàtics especialitzats.De quins programes parlem? En primer lloc, a3ASESOR|ren, que és un software que ofereix una gestió global de l’impost de la renda i el patrimoni, amb automatitzacions que t’estalvien temps i cost i eviten errors a la declaració. És un programa molt complet que ens facilita l’obtenció de les dades fiscals, i és molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar. A més, té en compte les deduccions d’anys anteriors pendents d’aplicar. N’estem molt contents. El marge d’error d’aquest programa és zero. Si n’hi ha algun és humà. D’altra banda, també utilitzem a3Doc Cloud, que és una eina de gestió documental que ens permet organitzar, classificar i emmagatzemar la documentació del despatx i compartir-la amb els clients al núvol. També permet la presentació directa d’impostos a l’Agència Tributària en pocs passos, de manera que guanyem en eficiència i estalviem molt de temps.

Treballeu amb Esofitec. Com us ajuda amb el suport i formació d’aquesta aplicació? La lleidatana Esofitec és la consultora tecnològica que ens ofereix aquests programes, a més d’altres programes de comptabilitat, que a l’estar integrats ens permeten treballar d’una manera encara més àgil. Fa molts anys que treballem amb ells i n’estem molt contents. A més cada cop que hi ha una nova normativa legal els programes s’actualitzen automàticament. El suport que ens ofereix Esofitec és excel·lent. Podem fer consultes per totes les vies possibles i amb resposta immediata, per a nosaltres aquesta atenció és fonamental. Molt satisfets. 

tracking