SEGRE

(E.P.R.)

Josep M. Farré Maluquer

Que morí cristianament el dia 16 de novembre del 2020 als 87 anys.

Els qui l’estimem, esposa, Maria Fe Riba Armenter, fills, germans, néts i tota la família.En assabentar els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua us preguen que el tingueu present en el vostre record.

tracking