SEGRE

ESNOTICIA

Un de cada quatre nous alumnes de la Universitat de Lleida, sense el nivell d'anglès requerit

Un de cada quatre alumnes de primer curs de la Universitat de Lleida (UdL) no assoleix el nivell mínim d'anglès exigit als titulats universitaris, que és el B1, malgrat que teòricament tots els que completen la Secundària l'haurien de tenir. La UdL ofereix cursos d'idiomes a mida de les necessitats dels estudiants.

Una classe d’anglès de l’Institut de Llengües de la UdL en una aula del Rectorat.

Una classe d’anglès de l’Institut de Llengües de la UdL en una aula del Rectorat. - SÒNIA ESPÍN

Creat:

Actualitzat:

Una prova efectuada durant el primer trimestre d’aquest curs per la Universitat de Lleida (UdL) entre els estudiants de primer per conèixer el seu nivell d’anglès, en la qual van participar el 69,5% del total de matriculats, conclou que un 26,75% estan per sota del B1, que és el que es demana en les titulacions universitàries, mentre que les altres tres quartes parts dels enquestats sí que hi arriben.

La directora de l’Institut de Llengües de la UdL, Montse Casanovas, va assenyalar que “ens han sorprès positivament els resultats perquè en funció del que havíem estat treballant amb els centres pensàvem que tindríem uns nivells inferiors”. 

També va considerar que el fet que més de la meitat dels nous alumnes tinguin un nivell superior al B1 constata que el domini d’aquesta llengua està millorant de forma progressiva. Això sí, va admetre que teòricament els estudiants que acaben la Secundària haurien de tenir el nivell B1 (equivalent a superar el tercer curs a l’Escola Oficial d’Idiomes), que també és el que s’aplica en la selectivitat, però d’acord amb aquesta prova, un de cada quatre no l’assoleix.

Els resultats indiquen que no hi ha diferències segons el centre de procedència, però sí segons la nota. És a dir, els que accedeixen a la universitat amb una mitjana més alta de Batxillerat i selectivitat també són els que més dominen l’anglès. Això fa que els de Medicina, facultat que té la nota de tall més alta, siguin els que registrin més percentatges dels nivells més elevats: B2, C1.1 i C1.2.

Els estudiants que no arriben al B1 són els principals destinataris de les actuacions de la UdL per augmentar el domini d’un tercer idioma. 

A més, està ultimant un nou pla de llengües. Casanovas va destacar, no obstant, que l’Institut de Llengües imparteix formació per augmentar el nivell “sigui quin sigui el que tinguin”. En aquest sentit, va explicar que des de l’any passat ofereixen cursos per assolir el C1.2, el més alt. 

Va afegir que també imparteixen cursos d’anglès específic per a diferents àrees, que es coordinen amb les facultats per adaptar els horaris que hi ha en cada grau i que faciliten formació perquè els alumnes puguin fer el treball de final de grau o de màster en anglès.

Fa una dècada, el 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar una normativa que obligava tots els graduats universitaris a acreditar el nivell B2 d’anglès o d’una altra llengua estrangera per poder obtenir el títol. 

Aquesta mesura havia d’aplicar-se a tots els estudiants que iniciessin un grau a partir d’aquell any, però finalment el 2017 el Govern va desistir d’aplicar-la i va deixar en mans de cada universitat fixar quin nivell han d’assolir els seus alumnes. Sobre això, Casanovas va considerar que ara és inviable demanar el B2 perquè la documentació dels graus estableix com a requisit el B1.

La prova diagnòstica consistia en preguntes sobre punts gramaticals, vocabulari, funcions lingüístiques i usos de la parla, amb ítems calibrats segons els nivells de dificultat del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les llengües.

Preu de 366 € per curs per a membres de la universitat

L’Institut de Llengües de la Universitat de Lleida no només ofereix els cursos d’idiomes als estudiants, sinó també al personal docent i al d’administració i serveis de la UdL, i també a persones de fora de la universitat. Per als membres de la comunitat universitària, el preu per un curs de 120 hores és de 366 euros, que inclou la prova d’acreditació de nivell, mentre que per als de fora és de 540 euros. Casanovas va afegir que els estudiants poden optar als ajuts que concedeix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) en el marc del pla de foment de les terceres llengües de la Generalitat. L’Institut de Llengües també imparteix cursos de català i castellà per a estrangers i acull exàmens de proves oficials d’anglès, francès, alemany, català i castellà. Després de perdre alumnes durant la pandèmia, ara els ha recuperat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking