SEGRE

Antoni Villas

Envellir al poble

President del Consell Comarcal de les Garrigues

Imatges de l'entrega de premis del concurs Garrigues en Flor

Les Garrigues en Flor 2018SEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR:

El compromís social d’una societat es mesura també per la seva capacitat de resposta a les demanes de la comunitat, especialment d’aquells col·lectius més vulnerables que requereixen una atenció més personalitzada. Aquesta manera d’entendre i gestionar les necessitats col·lectives és encara més transcendent en aquells entorns rurals amb menys densitat de població i, conseqüentment, amb menys serveis a la seva disposició. D’aquí que sigui tan important la coordinació dels recursos públics i la posada en pràctica de fórmules de gestió mancomunades amb finalitats socials que evitin desplaçaments o canvis de residència, especialment, de les nostres persones grans.

A la comarca de les Garrigues, la coordinació entre el consell comarcal i els ajuntaments, juntament amb la col·laboració d’altres entitats socials, l’hem extrapolada també a un nou model de gestió de serveis per a les persones grans dels nostres municipis, que complementa els programes d’atenció social consolidats des de fa anys. Es tracta de la plataforma de serveis de proximitat a les persones grans, més coneguda com EMPIC, que en el seu primer any de funcionament ha aconseguit l’adhesió de 12 dels 24 municipis d’aquesta comarca.

Sota la coordinació del consell comarcal de les Garrigues, l’EMPIC gestiona diversos serveis i activitats de forma coordinada, els quals es desenvolupen a cada municipi adherit, concretament, als equipaments o centres cívics cedits pels mateixos ajuntaments. A més a més de ser un instrument facilitador de serveis de tota mena (des de la cura i higiene personal fins a activitats i tallers informatius), aquest model permet anticipar-se a la detecció de situacions de dependència i resolució de problemàtiques socials, alhora que fomenta un envelliment saludable i actiu als mateixos pobles i és també alentidor per al foment d’activitats empresarials locals prestadores de nous serveis.

La idiosincràsia dels consells comarcals rau en la seva essència en l’atenció de qualitat des de la proximitat i, en el cas de les comarques de Lleida, aquest esforç s’intensifica per mantenir vius els nostres petits pobles i garantir la seva pervivència.

La bona acceptació que ha suscitat entre la població el programa EMPIC, així com també l’interès que aquesta iniciativa ha despertat en altres comarques i localitats de les comarques de Lleida que l’han presa d’exemple, són el millor indicador de l’encert d’aquesta iniciativa i un model d’atenció a la gent gran per consolidar en el futur.

tracking