SEGRE
Líders transformadors

Líders transformadorsSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Transformar, canviar, innovar és una activitat d’alt risc el principal risc de la qual és no practicar-la. El 2022 necessitem més que mai líders que sàpiguen atansar-se a l’abisme de la transformació amb curiositat, per saber que poden fallar, i amb valentia, per assumir el repte d’anar contracorrent o fins i tot de crear un nou corrent de pensament, una nova necessitat, aquesta és la genialitat dels qui s’atreveixen a pensar en gran. “No puc entendre per què la gent està espantada amb les noves idees.

Jo ho estic de les velles”, John Cage. Necessitem líders que sàpiguen impulsar el canvi, que sàpiguen desafiar les certeses, però també que sàpiguen inspirar i motivar, que puguin veure oportunitats on d’altres només veuen problemes sense resoldre.El líder d’avui ha de gestionar la incertesa, especialment en els moments com els que estem vivint. En segon lloc, ser capaç de generar confiança en els equips per mobilitzar les persones i comptar amb el seu compromís.

I, en tercer lloc, dirigir tot combinant els desafiaments del curt termini amb les exigències del mitjà termini.El líder actual ha de ser una icona en tots els sentits: en l’emocional, en el racional i en el dels valors. També ha de ser capaç d’inspirar i estimular els equips. El líder d’avui ha de ser capaç de generar confiança i això implica ser coherent i mostrar-se autèntic, sense impostar falses imatges.

A més, ha de tenir coratge per prendre decisions difícils, responsabilitat per afrontar el que ve i humilitat per envoltar-se de les millors persones i no pretendre tenir totes les respostes, sinó saber formular les preguntes adequades i pertinents.El model de lideratge integral i àgil d’avui dia no s’improvisa ni s’aconsegueix en poc temps, per la qual cosa cal anar desenvolupant anticipadament en la cadena de comandament aspectes com la gestió de la incertesa i la volatilitat, la presa de decisions àgils, la generació de confiança, la passió per l’aprenentatge, la capacitat d’inspirar i la comunicació inspiradora.Com a consell per al líder d’avui dia: el primer, que sigui audaç. Audaç per començar, encara que no tingui totes les certeses, i per prendre decisions incòmodes. Però també amb coratge per reconèixer quan s’ha equivocat i rectificar com més aviat millor.

Ha de ser molt flexible, estar disposat a canviar i adaptar-se a l’entorn.És important que estigui contínuament en estat d’alerta, que sigui curiós i inconformista en la recerca de nous camins.

tracking