SEGRE
CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTORSEGRE

Creado:

Actualizado:

SR. DIRECTOR:

El motiu d’adreçar-me a vostè és perquè actualment és la màxima autoritat municipal de la ciutat de Lleida, la meva ciutat. Sóc conscient dels moments tan complicats per demanar-los solucions urgents, quan han de resoldre múltiples problemes municipals per les dificultats dels confinaments i limitacions de serveis de la Covid-19 i que, a més, han de ser de comprensió per als ciutadans. Encara que, si pot, destini una part del nombrós grup de persones de l’equip municipal i personal que l’assessoren per estudiar i trobar solucions al problema que li exposo en aquest escrit.

Sr. alcalde, com a ciutadà afectat, només li demano que amb caràcter urgent reuneixi el seu equip de govern i l’oposició per estudiar i prendre mesures per donar solucions per a tot el comerç que està tancant les portes definitivament. Les solucions més urgents són modificar les obligacions dels traspassos de les llicències en les noves obertures per altres llogaters que es veuen afectats per haver d’actualitzar i canviar les instal·lacions elèctriques, insonorització, accessos a minusvàlids i facilitar-los solucions sense tanta burocràcia i prescindir dels elevats costos econòmics que gairebé ningú no podrà pagar.

Si no és així, d’aquí a pocs mesos veurem una ciutat de Lleida (la seva ciutat) com una ciutat amb carrers i avingudes sense vida comercial, amb l’agreujant que la majoria de locals s’omplissin de cartells de “Es ven”, “Es traspassa” i plens d’escombraries. El que sí que sabem els diferents propietaris i llogaters d’aquests locals és que el nostre ajuntament ens farà complir amb el pagament dels impostos i l’embargament de comptes bancaris en els casos de no poder pagar-los. Inclosos els IBI, que són els més elevats de tot Espanya, sabent que els valors cadastrals d’aquests locals han perdut un cinquanta per cent del seu valor de venda, traspàs o lloguer.

Agrairia molt com a ciutadà de Lleida de tota la vida que vostè i el seu equip municipal i oposició estudiïn la meva proposta. En cas contrari, potser seran altres equips de govern qui facilitin solucions en bé de la ciutat i els ciutadans.

tracking