SEGRE

Aquests són els principals canvis d'aquest any per la campanya de la Renda

El 2018 no hi haurà obligació de declarar aquells rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador inferiors a 12.643 euros. A partir del 2019, el límit serà de 14.000 euros

La campanya de la renda 2016 arrenca dimecres sense el programa Pare

La campanya de la renda 2016 arrenca dimecres sense el programa PareEFE/Archivo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Des d’aquest dimarts, dia 2 d’abril, ja es podrà realitzar la declaració de la renda corresponent a l’any 2018. El contribuent haurà de fer atenció respecte a les circumstàncies i dades econòmiques amb l’objectiu de reduir al màxim la càrrega fiscal. A més, és pertinent conèixer les deduccions estatals més freqüents perquè s’apliquin les reduccions corresponents.

Aquestes són les principals novetats respecte a la declaració de la Renda 2018 i els aspectes més importants en matèria de deduccions, segons el bufet d’advocats Sanahuja Miranda.

Canvis a l’exercici de declaració

  • El 2018 no hi haurà obligació de declarar aquells rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador inferiors a 12.643 euros. A partir del 2019, el límit augmentarà fins 14.000 euros.
  • Les prestacions per maternitat i paternitat percebudes en la Seguretat Social es declaren exemptes de tributació. L’esmentat criteri també aplicarà a les quanties rebudes per rectificació de les retencions realitzades erròniament per rebre tals prestacions.

Deduccions clau a tenir en compte

  • Maternitat: S’incrementarà en 1.000 euros la deducció per maternitat, que podrà ser fins 1.200 euros quan el contribuent que tingui aquest dret disposi de despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys. L’esmentada deducció cobrirà despeses d’inscripció, matrícula, assistència i l’alimentació.
  • Empreses: La deducció d’empreses noves o de recent creació augmentarà un 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció de participacions amb una base màxima de deducció de 60.000 euros anuals.
  • Família nombrosa: Els membres d’una família nombrosa poden demanar una minoració de la quota de 1.200 euros en cas de la categoria general, i de 2.400 euros en categoria especial. Les famílies nombroses tindran un augment en la quota anual de 600 euros a partir del quart fill.
  • Ingressos: S’incrementa la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball, aplicable a aquells rendiments iguals o inferiors a 13.115 euros. També augmentarà la reducció aplicable als rendiments de treball de fins 16.825 euros.
  • Béns: S’han de declarar aquelles rendes immobiliàries imputades i rendiments íntegres del capital mobiliari per import superior a 1.000 euros. També quedaran subjectes els altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics.
tracking