SEGRE

Preacord per prorrogar els ERTO per força major fins el 30 de juny

La protecció per atur dels treballadors fixos discontinus s’estendrà fins el 31 de desembre

Vista del polígon industrial del Segre a Lleida.

Vista del polígon industrial del Segre a Lleida.SEGRE

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

Govern, sindicats i patronal han assolit un preacord per prorrogar els ERTE per força major fins que acabi juny mantenint la protecció per atur i l’exoneració de cotització com a fins ara, encara que amb percentatges menors per a les empreses que reprenguin parcialment l’activitat. D’acord amb el document que aquest divendres estan analitzant els òrgans de direcció de CEOE, UGT i CCOO, una vegada s’aixequi l’estat d’alarma podran mantenir-se els expedients de regulació temporal d’ocupació|ús (ERTO) per força major total o parcial amb data límit del 30 juny, si bé la protecció per atur dels treballadors fixos discontinus s’estendrà fins el 31 de desembre.

La força major total implicarà l’exoneració del 100 % de les quotes socials per a les empreses amb menys de 50 treballadors i el 75 % per a les de més empleats, mentre que la força major parcial suposarà exempcions des del 30 al 85 % depenent de les circumstàncies, primant la reducció de jornada sobre el manteniment de la suspensió.

D’aquesta forma, les empreses que reiniciïn l’activitat amb reduccions de jornada podrà descomptar-se el 85 % de les quotes de maig i el 70 % de les de juny si tenen menys de 50 treballadors, i el 60 % de les de maig i el 45 % de les de juny si tenen més fets servir.

Les empreses que reprenguin l’activitat, però mantinguin treballadors en suspens podran descomptar-se el 60 % de les quotes de maig i el 45 % de les de juny si tenen menys de 50 treballadors i el 45 % de les quotes de maig i el 30 % de les de juny si tenen més fets servir.

Aquestes mesures estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat, és a dir, la reincorporació al treball efectiu dels seus treballadors, encara quan sigui de forma parcial o només afecti part de la plantilla.

Aquest compromís s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol treballador afectat per ERTE, tret que sigui disciplinari declarat com de procedent o la sortida es produeixi per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

Tampoc si es deu a una interrupció del contracte fix discontinu o a l’acabament d’un contracte temporal en expirar el temps convingut o si l’obra o servei objecte de la contractació no pot realitzar-se de forma immediata.

En cas d’incomplir aquesta clàusula de salvaguarda de l’ocupació, les empreses hauran d’abonar les cotitzacions exonerades, amb el recàrrec i interessos de demora.

S’afegeix que les exoneracions de les quotes empresarials per contingències comunes aniran a càrrec de la Seguretat Social, en tant que les de contingències professionals ho seran de les mútues col·laboradores; les d’atur, del SEPE; i les de formació professional i del Fogasa, dels seus respectius prestadors.

Segons el text, la prestació d’atur vinculada als ERTO per força major, és a dir, sense període de carència i posant el comptador a zero, resultarà aplicable només fins el 30 de juny, tret de per als treballadors fixos discontinus, que podran continuar percebent l’extraordinària fins el 31 de desembre.

El text del preacord explica que no podran acollir-se als ERTO per força major total empreses que tinguin el seu domicili fiscal en un paradís fiscal i que tampoc no es podran repartir dividends, tret que tinguin menys de 50 treballadors o abonin íntegrament les cotitzacions socials.

En cas que un repunt del virus portarà a implantar de nou restriccions a l’activitat, el Govern espanyol es reserva la possibilitat de prorrogar els ERTO per força major total més enllà del 30 de juny, així com les exempcions en les cotitzacions a la Seguretat Social o a estendre-les als ERTO per causes objectives. També es prorrogarien de la mateixa manera la protecció per atur a tots els treballadors pel període de temps que determini.

tracking