SEGRE

ECONOMIA FISCALITZACIÓ

La Sindicatura de Comptes veu múltiples irregularitats en contractacions de la Paeria

D’obres i serveis com la caserna de la Policia Local, Escola de Belles Arts o l’enllumenat públic || L’informe, sobre el 2015, també veu anomalies en concessions com la de neteja o teleassistència

Mínguez i Farrero al respondre ahir a les crítiques de l’informe.

Mínguez i Farrero al respondre ahir a les crítiques de l’informe.AJUNTAMENT DE LLEIDA

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

Un informe de la Sindicatura de Comptes sobre les despeses i contractació administrativa de la Paeria de l’exercici del 2015 inclou vint-i-un observacions per actuacions que, segons sosté, no s’ajusten a la normativa. Tres de les obres a què dedica més atenció són la caserna de la Guàrdia Urbana, l’escola de Belles Arts i l’escola bressol d’Aubarés, construïdes en règim de concessió. És a dir, l’adjudicatària finança l’obra i l’ajuntament li abona una quantitat anual durant 25 anys que el 2015 van ser de 2,22 milions, 740.071 i 625.402 euros, respectivament. Després d’afirmar que “no es complien els requisits essencials” per ser una concessió d’obra pública, qüestiona el procés d’adjudicació que va tenir lloc entre els anys 2006 i 2008. Assenyala que els contractes “no els va aprovar l’òrgan competent ni es van sotmetre a informació pública”, que els projectes tampoc van sortir a informació pública i que en el cas de Belles Arts (Acsa) i la guarderia (una firma d’Arnó) les ofertes presentades doblaven la tarifa i disparaven la taxa de rendibilitat fixades a l’estudi de viabilitat de la Paeria, mentre que a la caserna de la Urbana (Acsa Sorigué-Arnó) l’estudi de viabilitat no fixava ingressos i despeses com preveu la llei. “Es considera que no s’haurien d’haver acceptat les ofertes perquè superaven tant l’import de la tarifa prevista a pagar per l’ajuntament com la taxa interna de rendibilitat”, sentència.

Pel que fa a les concessions dels serveis de recollida d’escombraries (Ilnet) i teleassistència (Televida), constata que la Paeria va anar augmentant l’import anual un 22% en el primer i un 48,3% en el segon, xifra que implica “modificacions substancials de les condicions inicials”, per la qual cosa s’haurien d’haver licitat amb processos “que garantissin la lliure concurrència”.

Sobre el contracte de l’enllumenat públic (UTE Lleida Llum) diu que es va tipificar com a “contracte administratiu especial” quan hauria de ser de serveis, la qual cosa n’hauria reduït la vigència de dotze a quatre anys. També indica que en aquesta licitació, igual que en quatre més de sengles obres, el sistema seguit obligava que hi hagués un comitè d’experts que no va existir, i que en la concessió dels radars, on sí que n’hi va haver, la majoria eren de la Paeria, la qual cosa incomplia la llei. L’informe també veu irregularitats en el reconeixement de factures i gestió de personal, entre altres punts.

ALTRES ACCIONS

  • Pavelló Agnès Gregori. Assenyala que el pavelló de la que havia de ser la ciutat esportiva de la fundació del Lleida Bàsquet a Balàfia va ser finançat l’any 2008 per un acord assolit entre la Paeria i CaixaRenting pel qual la primera paga a la segona tot el cost en quinze anys. Tanmateix, l’entitat financera ostentarà la seua propietat al llarg de trenta anys. Diu que en tot cas aquesta operació s’hauria d’haver fet a través d’una subvenció a la fundació. 
  • Paga injustificada al personal. L’informe detalla que la Paeria abona al seu personal una paga de productivitat de fins a 416 euros només per anar a treballar i complir l’horari. Conclou que excepte en els departaments de recaptació executiva i inspecció de tributs, on hi ha un complement per objectius, s’incompleix els criteris que fixa la llei per a una paga de productivitat.
  • Camp d’Esports. Destaca que el projecte per renovar la gespa el van redactar tècnics municipals una vegada adjudicada l’obra “adaptant-se al que oferia l’empresa adjudicatària, a la qual es van valorar millores que no s’haurien d’haver considerat”. 
  • Factures. Pel que fa a les factures pendents del 2014 reconegudes el 2015, per 3,48 milions d’euros, afirma que incompleix diversos aspectes de la normativa i que “aquesta pràctica pot  considerar-se una infracció molt greu” de la llei de transparència.

Mínguez: “No hi ha il·legalitats, tan sols són diferents interpretacions” La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Economia, Montse Mínguez, va recalcar amb el director de serveis de la Paeria, Josep Farrero, que “l’ajuntament està molt tranquil, ja que les observacions que fa la Sindicatura de Comptes no són il·legalitats, sinó interpretacions, i hem col·laborat amb aquest òrgan aportant tota la documentació. Tot el que s’ha fet a nivell de concessions i contractacions està fonamentat en paràmetres legals i així ho hem fet constar a les al·legacions”. En aquest sentit, Mínguez va assenyalar que el consistori ja ha presentat un escrit d’al·legacions a l’informe i va subratllar que “la Sindicatura ens fa sis recomanacions, algunes de les quals es resoldran aquest any i introduirem totes les recomanacions que ens proposen per millorar en transparència”. Demà divendres se celebrarà una comissió d’Economia extraordinària perquè l’informe vagi al ple d’aquest mateix mes.

tracking