SEGRE

El pressupost de la Universitat de Lleida per al 2022 serà de 97,2 milions d'euros, un 4,4% més que l'actual

Augmenten les despeses de personal, compra de béns i serveis i inversions reals

Imatge d'arxiu del campus de la UdL a Cappont.

Imatge d'arxiu del campus de la UdL a Cappont.SEGRE

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

El consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat aquest dimarts la proposta de pressupost per al 2022, que puja fins els 97.274.729,96 euros, el que suposa un augment de 4,1 milions (4,39%) respecte a l'actual. Es tracta dels primers comptes que recullen les convocatòries dels fons europeus Next Generation. Pel que fa a despeses, destaquen els increments de les partides destinades a personal, inversions en equipament per activitats docents i de recerca i inversions per a la transformació digital. Per a l'aprovació definitiva del pressupost, caldrà el vistiplau del Consell Social de la UdL, que es reunirà divendres.

El gerent de la UdL, Ramon Saladrigues, ha destacat l'esforç que ha estat fent la comunitat universitària en l'aplicació les mesures del Pla de Reequilibri Pressupostari, així com el lleuger increment dels ingressos per transferències corrents de la Generalitat de Catalunya han permès que el de 2022 "sigui un pressupost amb menys tensions que els dels dos exercicis precedents".

Tot i així, ha dit que "la millora de les transferències corrents de la Generalitat no arriba a compensar el creixement vegetatiu de les despeses de personal dels darrers cinc anys, amb el model de finançament aturat". Per això, "caldrà que la Generalitat contempli increments addicionals els propers anys per tal que les universitats puguin afrontar els reptes que tenen per davant", ha afegit Saladrigues.

Pel que fa a ingressos, el gerent ha informat que es preveu tant un increment pel que fa a matrícula, en augmentar els crèdits matriculats, com també de les transferències corrents, per conseqüència de la millora del finançament del sistema universitari en el pressupost de la Generalitat per al 2022.

Quant a les despeses, Saladrigues ha indicat que creixen els tres capítols que en concentren el 95% (personal, inversions en equipament per activitats docents i de recerca i inversions per a la transformació digital). Pel que fa a personal, el creixement de la despesa és de 3,8 milions d'euros, "sent el personal lligat a projectes de recerca i les quotes de la seguretat social les partides que més contribueixen a aquest augment", ha explicat. Així mateix, augmenten substancialment les inversions en equipament per activitats docents i de recerca i les inversions lligades a la transformació digital, "amb l'objectiu d'adaptar-nos a l'etapa postpandèmia", ha afegit.

El consell de govern ha aprovat també la renovació de la pòlissa de tresoreria per un import de 3 milions d'euros, per tal de poder garantir el pagament de la nòmina mensual a la plantilla i els pagaments a proveïdors.

També en àmbit econòmic, el consell ha aprovat el Pla de mesures antifrau, necessari perquè la UdL pugui beneficiar-se del fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Inclou mesures preventives (la declaració de conflicte d'interessos del personal en expedients de despesa superiors a 15.000 euros, prohibició d'acceptar regals superiors a 60 euros o atencions no considerats com a mostres de cortesia o atenció protocol·lària habitual), de detecció (l'habilitació d'un correu electrònic per notificar o denunciar possibles fraus), i d'investigació i correcció (procurar la recuperació de les quantitats indegudament rebudes i iniciar procediments civils o penals si s'escau, entre altres). També preveu la creació d'una comissió antifrau formada per la secretària general, el president del Consell Social o persones en qui deleguin, el gerent i la persona responsable de Servei d'Economia.

Aquest Pla es complementa amb el Codi ètic, de transparència i antifrau en matèria de contractació administrativa a la Universitat de Lleida, que també ha estat aprovat pel consell de govern.

D'altra banda, la sessió ha donat llum verda al calendari acadèmic per al curs 2022-2023, que començarà el 12 de setembre tant per als graus i dobles graus a tots els campus. Els màsters i dobles màsters ho faran entre els dies 12 de setembre i 26 d'octubre. Les classes finalitzaran el 30 de maig. Els períodes d'avaluació seran del 9 de gener al 3 de febrer, per al primer semestre, i de l'1 al 28 de juny, per al segon.

tracking