SEGRE
ALEX MOGA

ALEX MOGA

Creat:

Actualitzat:

En articles anteriors he parlat de la tecnologia blockchain, així com de les criptomonedes. He destacat la importància d’aquesta tecnologia (blockchain) per a la transformació del model econòmic, financer i monetari mundial i on he posat més èmfasi ha estat en el monetari d’ençà que bitcoin va aparèixer a l’escena mundial, també les criptomonedes. Avui em centro en la transformació del sistema financer mundial, basada en la descentralització que ofereix la tecnologia blockchain, les DeFi.

Les DeFi (decentralized finances) són el concepte d’una nova forma de relació financera basada en la descentralització que es realitza a través de smart contracts en què, acceptat entre dues parts, elimina la intermediació (sistema financer) que fins ara coneixíem. Els avantatges són múltiples, i en destaca la disminució de costos, la no-dependència i productes molt més avantatjosos en clau de costos derivats i de gestió.

Ara bé, des de l’òptica prestatària, les DeFi permeten quelcom impensable fins fa poc temps: que cadascú de nosaltres puguem ser també un banc de préstec a tercers, i aconseguir rèdits econòmics segurs, transparents i traçables. Els seus índexs de creixement són de quatre xifres anuals i moltes plataformes d’intercanvi ja permeten, a través de tokens, interactuar i accedir al finançament amb tots els seus avantatges.

Ha començat la transformació del sistema financer mundial, i el meu consell és que ens anem familiaritzant amb els productes i/o serveis de la tecnologia blockchain. Per a les persones físiques les DeFi ens permeten crear estalvis, accedir a finançament alternatiu, palanquejar inversió, ser prestadors, i conseqüentment guanyar rendibilitats interessants.

Com a persones jurídiques podem accedir a noves fonts de finançament, disminuir costos derivats de l’accés a aquest finançament, poder crear el nostre banc i escalar amb moltes oportunitats de cara al futur. Les DeFi són just a l’inici de la seva expansió, i ara és el moment d’invertir-hi i diversificar, en un concepte d’economia que, malgrat que costi entendre, és una oportunitat per a tothom.

Personalment, crec que la principal i millor característica de les DeFi rau en el fet que són universals, d’accés per a qualsevol persona del planeta. Penseu quin rendiment us donen els estalvis a la banca comercial tradicional, i ara penseu fins on podem arribar amb les DeFi. S’obre un món de possibilitats i oportunitats.

DeFi no és el mateix que Fintech

Encara que la carta de serveis de les DeFi sigui similar a la que ofereixen les Fintech, la diferència rau principalment en el fet que les primeres són descentralitzades (sense intermediació) i les Fintech són centralitzades. A més, les DeFi utilitzen criptomonedes, tokens o stablecoins i les Fintech, diner FIAT.

Soc conscient que la desconeixença d’aquesta tecnologia presenta una barrera d’entrada important, però si voleu visualitzar les oportunitats és important preguntar, consultar o bé fer recerca.

tracking