SEGRE

Creat:

Actualitzat:

Els períodes preelectorals –i també els electorals– tenen les seves parts positives i les seves parts negatives. Per una banda, s’aprofita qualsevol tema per fer electoralisme i sovint es tendeix a abaixar els discursos fins a les escales més profundes de la demagògia. Però, per una altra banda, també et dona els espais i et permet poder parlar de temes concrets que, potser, en un període ordinari de la temporada no tindrien el focus d’atenció.

Aquesta setmana, per exemple, hem pogut parlar d’educació. Ho vam fer en el marc del debat de les escoles concertades. En la meva primera intervenció vaig ser clar: m’hauria agradat poder gaudir d’un debat d’educació en general, perquè crec que aquest ha de ser el principal focus d’atenció que ens ha d’interessar. Per aquest govern, tal com hem demostrat aquests quatre anys, l’educació és un dels pilars fonamentals en les polítiques de cohesió social.

Quan explico quins han estat els nostres principals eixos de treball aquests quatre anys, ho tinc clar: l’educació, les persones i la transparència. Tres pilars bàsics per garantir els drets entre la societat, entre els veïns i veïnes de la nostra ciutat.Les dades i l’històric en termes educatius posen en evidència la relació existent entre l’èxit escolar i les oportunitats vitals dels infants i les seues famílies, així com el fet que els efectes de l’herència social marquen les probabilitats d’aquest èxit escolar. Per això, per a nosaltres i per aquest govern, des de la regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, hem marcat com a objectiu en les polítiques educatives l’accés universal i la lluita la segregació i les desigualtats.

Aquesta centralitat de l’educació en el nostre model de ciutat l’hem concretat en diverses actuacions d’una importància estratègica enorme per al futur de la ciutat. Estic parlant, per exemple, de l’aprovació del Pacte per la Prevenció de la Segregació Escolar. El Pacte és un instrument de ciutat que neix del treball del Consell Escolar Municipal, amb la voluntat d’explicitar la corresponsabilitat de tota la comunitat educativa.

El Pacte té com a objectius poder prendre decisions de manera col·lectiva que puguin tenir efectes sobre les condicions educatives i d’escolarització de l’alumnat, afavorir l’equivalència en l’èxit educatiu, garantir tant la igualtat d’oportunitats com la cohesió social i donar a les famílies la tranquil·litat i confiança en la tria d’escola. Estic parlant, també, del Projecte Educatiu de Ciutat. El PEC és el document marc que ha de permetre construir, de forma participativa i comunitària, un canvi cultural que situï l’educació en el cor del projecte municipal, social i personal, des de la visió de la Ciutat Educadora. Ha de ser una eina útil per compartir i integrar els valors educatius entre la ciutadania i tots els sectors socials.

En definitiva, i aquí rau la seva importància per al futur de la nostra ciutat, és un nou contracte social municipal, inclusiu, intercultural i intergeneracional. I tenim molt clar que el desplegament del PEC haurà de ser, també, un dels principals eixos del proper mandat. A més d’aquests dos documents excepcionals, hem dut a terme altres accions molt rellevants per la reducció de la segregació escolar: la creació del Punt d’Equitat.

Hem estat pioners a Catalunya amb la posada en funcionament d’aquest servei, que millora l’atenció i l’acollida a les famílies que arriben a la ciutat en el moment d’escolaritzar els infants, així com la detecció d’alumnat amb necessitats educatives de tipus socioeconòmic, que és una de les mesures més efectives per reduir la segregació escolar. Hem dut a terme una política decidida en allò que s’anomena educació més enllà de l’escola o educació 360, incrementant l’oferta d’activitats extraescolars, ampliant places a les activitats d’estiu, creant els casals de Nadal i Setmana Santa per a joves i infants, dels tallers d’estiu dins dels plans educatius d’entorn… Segurament, qualsevol article d’opinió es quedaria curt per a poder explicar o argumentar per què per nosaltres l’educació és una autèntica prioritat i, sobretot, perquè ho és més enllà de les paraules. Aquests quatre anys de govern hem passat a l’acció i hem despertat Lleida. I estic particularment orgullós de la feinada feta en l’àmbit d’educació. Lleida som una ciutat referent!

Perquè Lleida és ciutat educadora, ciutat de drets i llibertats. Lleida és una ciutat per a tothom, on totes les persones -sobretot els més petits de casa- han de poder tenir garantits els mateixos drets. El dret a accedir a una educació plena i de qualitat. En això hem treballat i en això continuarem treballant.

tracking