SEGRE
Apostant pel PCiTAL

Apostant pel PCiTALSEGRE

Creat:

Actualitzat:

El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL) és, si no el més desconegut, un dels equipaments de Lleida menys conegut pels veïns. Aquesta setmana passada, amb motiu d’una reunió a la qual assistíem, vam haver d’aclarir al taxista que ens portava que anàvem a Gardeny, i que és on està situat el PCiTAL.

Estic segura que molts dels veïns de la nostra ciutat ignoren quantes empreses hi ha establertes al Parc, quants llocs de treball s’han generat, quants n’hi ha encara sense cobrir, l’impacte econòmic que generen aquestes instal·lacions o les investigacions capdavanteres que s’hi duen a terme. I segurament tampoc no coneixen que el Parc és un consorci entre l’Ajuntament de Lleida, al qual està inscrit, i la Universitat de Lleida. Cap administració més, ni cap soci privat han format part del Parc des del seu naixement, al contrari del que succeeix a la majoria dels parcs científics a la resta d’Espanya, incloent-hi la resta dels parcs catalans. Tant és així, que la Generalitat de Catalunya en un més dels seus reiterats incompliments, es va desdir de les seues obligacions contretes (i firmades) i van abandonar el Parc de Lleida. El grup municipal de Ciutadans va apostar des del primer dia per aquest projecte. I no només formant part del seu Consell d’Administració i bregant amb les dificultats a les quals s’enfronta el Parc, sinó, a més, intentant revertir una anomalia en aquesta falta d’implicació de la resta de les administracions, almenys de Lleida.

Fruit d’aquesta insistència, el grup de Ciutadans de la Diputació de Lleida va aconseguir que, per primera vegada, aquesta situació es revertís i que una de les nostres esmenes als pressupostos de la Diputació fos acceptada pel nou equip de govern, dotant així el Parc d’una aportació anual de 150.000 euros.

Així, i gràcies a la bona disponibilitat de l’equip de govern de la Diputació i a la fèrria insistència de Ciutadans, queda reflectit en forma d’aportació econòmica el reconeixement a la tasca que es desenvolupa en el PCiTAL d’R+D+I no només a les instal·lacions de Gardeny, sinó a tota la província.

Vegem-ne algunes xifres: en aquests moments, el Parc allotja més de 130 empreses, que han creat 1.800 llocs de treball. Aquestes empreses van des de petites start up nascudes a l’empara de la Universitat de Lleida, fins a empreses de primer nivell, no només en el camp de la tecnologia i la investigació agroalimentària, sinó en tecnologia informàtica i de comunicació, en les belles arts, domòtica, biotecnologia, recursos, investigació, ensenyament...

Al web del Parc hi ha detallat el llistat d’empreses, el seu contacte i les ofertes de treball en vigor. El Parc per si mateix és un ecosistema viu d’interaccions entre la formació universitària i professional, les empreses i els emprenedors de tot tipus. I per al grup municipal de Ciutadans és una aposta de desenvolupament no només a la nostra ciutat sinó també de tota la província.

Una aposta per la investigació. Una aposta per la competitivitat de les nostres empreses. Una aposta per la formació i l’ocupació dels nostres joves. Perquè el nostre talent es quedi a Lleida i se sumi a les empreses que ja existeixen o generi nous projectes. Una aposta per atreure més empreses i investigadors de primer nivell. Una aposta per la generació de recursos econòmics a Lleida. Una aposta, en resum, pel futur de Lleida. Pel nostre futur.

tracking