SEGRE

COL·LABORACIÓ

Portes obertes a l’agricultura intel·ligent i de precisió

Creat:

Actualitzat:

L’aigua és un recurs cada cop més escàs, especialment amb el canvi climàtic. La xifra de persones sense accés a aigua apropiada s’acosta als 800 milions. Les recents crisis de preus d’aliments han advertit d’una imminent crisi alimentària relacionada amb el canvi climàtic.

La sequera actual ja està causant pèrdues significatives en l’agricultura i inflant els preus dels aliments. És imperatiu abordar aquesta problemàtica. En primer lloc, cal modernitzar els sistemes d’irrigació, especialment a Catalunya, on gairebé la meitat encara utilitza regadiu per gravetat.

Això requereix acords ràpids entre l’Administració pública, entitats financeres i agricultors. L’agricultura de precisió és el camí a seguir. Això implica la utilització de sensors per monitorar les condicions del sòl, les plantes i el clima, juntament amb la integració de dades a través de plataformes informàtiques i intel·ligència artificial.

Aquesta tecnologia pot reduir l’ús d’aigua, fertilitzants i energia, i millorar la productivitat.El Govern espanyol ha obert una convocatòria d’ajuts per a la digitalització de comunitats d’usuaris d’aigua per a regadiu, amb una quantia total màxima de 100 milions d’euros i subvencions que van des dels 100.000 euros  fins als 4 milions d’euros per projecte. Aquesta oportunitat permetrà avançar cap a l’agricultura de precisió. Tanmateix, és important destacar que aquests ajuts es basen en una complexa legislació, que pot ser millorada a través de la simplificació i la integració.

Les Comunitats de Regants han de buscar assessorament per a aquestes sol·licituds. Malgrat això, és sorprenent que el Govern de Catalunya permeti la utilització de terres de regadiu per a plaques solars en un moment en què la modernització de la irrigació és crucial. Cal una planificació global per evitar errors insalvables.

tracking