SEGRE

El TS reconeix el dret a suspendre les vistes per malaltia de l’advocat

El TS reconeix el dret a suspendre les vistes per malaltia de l’advocat

El TS reconeix el dret a suspendre les vistes per malaltia de l’advocat - REDACCIÓ XXII

Creat:

Actualitzat:

Recentment el Tribunal Suprem ha dictat una sentència reconeixent el dret dels advocats a suspendre el judici oral en cas de malaltia. La resolució s’ha dictat en un recurs de cassació per a la unificació de doctrina, en la qual analitza el supòsit d’un lletrat que no va poder acudir a la vista per malaltia. Ell mateix havia preavisat el Jutjat Social núm. 34 de Barcelona aportant un informe, però, malgrat això, el jutge va decidir celebrar el judici. Com a conseqüència, el lletrat va recórrer, però tant en primera com en segona instància li van denegar la repetició del judici celebrat en la seua absència, entenent que havia sol·licitat la suspensió amb molt poca antelació i que l’informe de baixa mèdica era inconcret.L’Alt Tribunal motiva la decisió basant-se en l’article 24 de la Constitució que regula el dret de tutela jurídica efectiva, considerant que va ser vulnerat al no suspendre el judici, ja que havia preavisat sobre la seua situació. No existeix incompareixença a un acte processal si la representació legal preavisa i justifica les causes que li impedeixen d’acudir a la vista. Per tant, s’hauran de remuntar les actuacions al moment de la celebració de la vista oral, quedant anul·lades.Amb la sentència, el Suprem aplica el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, que recull, entre algunes altres qüestions, la suspensió dels judicis i termes processals en cas de malaltia de l’advocat i dels seus familiars propers, també per naixement de fill i cura de menor.La nova norma atén una petició que el col·lectiu havia expressat des de ja feia anys. La finalitat és fer possible la conciliació de la vida personal i professional per a advocats i procuradors.Vist el panorama actual, podem concloure que la sentència dictada pel Tribunal Suprem consolida un dret que millora significativament la conciliació de la vida personal i laboral per a l’advocacia i la procuradoria, i representa un avenç important en la recerca d’un equilibri entre les seues responsabilitats professionals i la seua vida personal.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE
tracking