SEGRE

Les zones de fase I podran obrir administracions de loteria, concessionaris, ITV i vivers a partir de dilluns

Un vehicle passa la ITV.

La Fiscalia demana que Oriol Pujol entri a la presó per complir condemna per les ITVSEGRE

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

El Govern espanyol permetrà a les províncies i zones que han passat a la fase I de la desescalada la reobertura al públic a partir del dilluns 11 de maig dels concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció de vehicles (ITV), centres de jardineria i vivers de plantes "sigui quin fora la seua superfície útil" mitjançant la utilització de cita prèvia. També podran obrir les administracions de loteria.

Així es recull al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) relatiu a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

El Govern assenyala que podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, "sempre que tinguin una superfície útil d’exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats", si bé s’exceptuen aquells que es trobin dins de parcs o centres comercials sense accés directe i independent des de l’exterior.

A l’article 10 estableix que a més "podran procedir a la seua reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica devehículos i els centres de jardineria i vivers de plantes sigui quin fos la seua superfície estri d’exposició i venda".

PODRAN OBRIR LES ADMINISTRACIONS DE LOTERIA

Així mateix "podran procedir a la seua reobertura al públic les entitats concessionàries de joc públic d’àmbit estatal, a excepció d’aquells que es trobin ubicats dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des de l’exterior."

Segons el BOE, tots els establiments i locals que puguin procedir a la reobertura al públic segons el disposat en aquest capítol, "podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o en línia, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o el seu accés".

A més, assenyala que quan així ho decideixin els ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l’òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, "podran procedir a la seua reobertura els mercats que desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercadillos, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garanteixi la seua no manipulació per part dels consumidors".

Segons subratlla, els ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

"En tot cas, es garantirà una limitació al 25% dels parades habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l’aforament habitual podent alternativament procedir-se a l’augment de la superfície habilitada per a l’exercici d’aquesta activitat de manera que es produeixi un efecte equivalent a l’esmentada limitació", indica.

tracking