SEGRE

INVESTIGACIÓ SUPOSADES IRREGULARITATS

Antifrau veu “tracte de favor” en una obra de Bellver

Del consistori a l'empresa HPSA Construcción y Servicios Medioambientales || Per incomplir clàusules i no respondre

Imatge d’arxiu de les obres del dipòsit municipal.

Imatge d’arxiu de les obres del dipòsit municipal.

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha instat l’ajuntament de Bellver de Cerdanya a “investigar i inspeccionar” el procés de contractació de les obres del nou dipòsit d’aigua del municipi després d’observar un possible “tracte de favor” del consistori cap a l’empresa HPSA Construcción y Servicios Medioambientales, S.A, adjudicatària dels treballs. L’ens públic català ha fet arribar un informe raonat a l’ajuntament on assenyala que “s’han constatat incongruències temporals entre diferents documents aportats de l’expedient d’adjudicació del contracte”, que resulten “compatibles amb un tracte de favor” de l’ajuntament cap a l’adjudicatària. HPSA Construcción y Servicios Medioambientales, S.A va guanyar el concurs públic el mes de novembre de l’any 2018 i va construir un nou dipòsit d’aigua de 1.000 metres cúbics per un import de 172.008 euros.

La diputació de Lleida va subvencionar l’equipament amb més de 95.000 euros. Antifrau insisteix que l’ajuntament “ha incomplert de forma manifesta” el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i la llei de contractes del Sector Públic” aplicables al contracte firmat el mes de desembre del 2018. També alerta de “falta d’informació suficient i de qualitat” de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal.

Finalment, Antifrau assegura que l’ajuntament no ha donat resposta als “múltiples requeriments” d’informació que ha requerit l’ens públic. Laia Serra, nova alcaldessa del municipi, va justificar la manca de resposta a un “canvi en el sistema informàtic” que va provocar que el requeriment “quedés traspaperat”. L’ajuntament ja ha enviat la resposta a l’Oficina Antifrau.

Serra va defensar que posseeixen informes tècnics que avalen que “la solució adoptada per construir el dipòsit era la més avantatjosa a nivell econòmic”. “L’empresa ens va proposar una solució alternativa a la que va plantejar inicialment l’ajuntament per construir el dipòsit i era més econòmica”, va afegir l’alcaldessa.

tracking