SEGRE

CaixaBank guanya 1.985 milions el 2018, un 17,8% més

El president de CaixaBank, Jordi Gual.

CaixaBank guanya 1.985 milions el 2018, un 17,8% mésEFE

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

CaixaBank ha tancat el 2018 amb un benefici de 1.985 milions d’euros, un 17,8% més que l’any anterior, gràcies al creixement dels ingressos del negoci bancari, l’aportació més gran del portuguès BPI i la reducció de les dotacions. L’entitat, que recentment va presentar el seu pla estratègic per al període 2019-2021, va vendre l’últim any el seu negoci immobiliari, va assolir una participació del 100 % en BPI i va acordar desprendre’s del 9,36 % que mantenia a Repsol.

A Espanya, el resultat de CaixaBank va assolir els 1.605 milions, un 6,4 % més, ha informat el grup la CNMV. En concret, els ingressos vinculats a l’activitat bancària, com el marge d’interessos, les comissions o les assegurances, van augmentar un 4,2%, fins els 8.217 milions, mentre que el total dels ingressos ho va fer un 6,6 %, fins els 8.767 milions,

La contribució a resultats del negoci de BPI a Portugal va ascendir a 262 milions (104 milions el 2017), però si es té en compte l’aportació de les seues participades, la contribució total del banc portuguès va arribar a 380 milions.

El marge d’interessos del grup va sumar 4.907 milions, un 3,4 % més respecte al 2017, i els ingressos per comissions es van situar en 2.583 milions, un 3,4 % més.

Les comissions de fons d’inversió, carteres i sicav van augmentar un 12,6 % per l’increment del patrimoni gestionat, mentre que van descendir un 2,2 % les comissions bancàries i de valors.

El negoci de les participacions va contribuir al grup amb un resultat de 54 milions, impactat pel resultat negatiu de 453 milions derivat de l’acord de venda de la participació en Repsol.

Els ingressos procedents del total de la cartera de participades es van situar en 972 milions, i inclouen els ingressos per dividends, bàsicament de Telefónica, i els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació, com Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, BFA i Repsol (sense l’impacte de la venda de la participació).

Aquest 2018, el grup que presideix Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar va aconseguir vendre el seu negoci immobiliari a Lone Star, amb el que els seus saldos dubtosos van baixar fins els 11.195 milions d’euros i la ratio de morositat es va situar en el 4,7 %, davant el 6 % de tancament de l’exercici 2017. Rere el tancament d’aquesta operació i l’activitat comercial de l’any, la cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda es va situar en 740 milions, en tant que la cartera de lloguer va ser de 2.479 milions.

Excloent l’operació de Lone Star, CaixaBank va aconseguir vendre immobles el 2018 per 2.060 milions, un 28% més que el 2017.

A l’últim exercici, CaixaBank va registrar uns impactes extraordinaris negatius per valor de 844 milions. Destaca, en aquest sentit, l’impacte del negoci immobiliari 'non core', que va generar un resultat negatiu de 530 milions, en un exercici que va estar marcat per operacions com la recompra del 51 % de Servihabitat (-204 milions) i la venda del 80 % del negoci immobiliari a Lone Star, que finalment va tenir un impacte en el compte de resultats de -48 milions nets d’impostos. També va tenir un impacte negatiu la desinversió a Repsol (-453 milions) i la reclassificació comptable del banc angolès BFA (-139 milions).

Les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres provisions van disminuir el 2018 gairebé un 67 %, fins els 567 milions.

Aquest epígraf recull les pèrdues per deteriorament d’actius financers, que van baixar fins els 97 milions, un 88 % menys, i agrupa les altres dotacions a provisions, que van caure un 48,4 %, fins els 470 milions.

La ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del Grup CaixaBank es va situar a 31 de desembre de 2018 en l’11,5 % i la seua rendibilitat (ROTI) va millorar fins el 9,3 %.

Els actius líquids totals es van situar en 79.530 milions a 31 de desembre de 2018, 6.755 milions més que el 2017. Per la seua part, el crèdit brut a la clientela es manté estable, situant-se en 224.693 milions, i els recursos de clients van créixer fins els 358.482 milions, un 2,6 % més. Els recursos en balanç van assolir els 259.423 milions, un 4,8 % interanual més, i els actius sota gestió van sumar 93.951 milions.

tracking