SEGRE

El Govern espanyol aprova la llei que regula el teletreball

Les despeses en pandèmia no seran necessàriament compensades

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero.

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero.EFE

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la norma que regirà el teletreball a Espanya després de l’acord aconseguit ahir a la nit amb patronal i sindicats. Segons ha assenyalat la portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, la norma està a "l’avantguarda" de reglaments sobre aquest tema i és un exemple més de la importància del diàleg social.

La norma estableix la necessitat de firmar un acord amb l’empleat que vagi a treballar a distància més del 30 % de la jornada setmanal durant un període de tres mesos i l’obligació de l’empresari de pagar les despeses en què pugui incórrer.

El treball a distància serà voluntari i reversible tant per a la persona treballadora com per a l’empresa, i no suposarà un menyscapte en els drets dels qui el realitzin respecte a la resta de treballadors en condicions com la retribució, l’estabilitat en l’ocupació, el temps de treball, la formació i la promoció professional.

Quant als terminis, les empreses hauran de recollir la llei en un conveni o acord col·lectiu en un termini d’un any des de la seua publicació al BOE o en un màxim de tres anys, en cas d’així acordar-ho amb els representants dels treballadors.

Les despeses en pandèmia no seran necessàriament compensades

Les despeses del teletreball que es realitzi amb motiu de la pandèmia COVID-19 no hauran de ser compensades per les empreses tret que s’estableixi així en negociació col·lectiva, segons la norma aprovada pel Govern espanyol i que sí que obliga les companyies a dotar dels mitjans necessaris. D’acord amb el text acordat ahir a la nit entre Govern, patronal sindicats, el teletreball a distància implantat pel COVID-19, i mentre duri la situació, queda fora de l’aplicació de la nova normativa i continua regint-se per l’ordinària.

No obstant això, s’afegeixen dos matisos per a aquesta manera de treballar com a conseqüència del COVID-19. D’una banda estableix que, "en tot cas, les empreses estaran obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari". Una obligació que no queda fixada quant a les despeses, aspecte en el que situa a la negociació de l’empresa amb els treballadors.

"En el seu cas, la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d’aquesta forma de treball a distància, si existissin i no haurien estat ja compensats", diu el text.

Aquest era un dels punts de discrepància entre les parts que ahir a la nit van aconseguir consensuar una postura per tirar endavant la normativa amb acord.

En el text tancat ahir a la nit, s’estableix per al teletreball ordinari, més enllà de la pandèmia, la necessitat de firmar un acord amb l’empleat que vagi a treballar a distància més del 30 % de la jornada setmanal durant un període de tres mesos i l’obligació de l’empresari de pagar les despeses en què pugui incórrer. Aquest treball a distància serà voluntari i reversible tant per a la persona treballadora com per a l’empresa, i no suposarà un menyscapte en els drets dels qui el realitzin respecte a la resta de treballadors en condicions com la retribució, l’estabilitat en l’ocupació, el temps de feina, la formació i la promoció professional.

Quant als terminis, un altre dels punts de discrepància entre les parts, les empreses hauran de recollir la llei en un conveni o acord col·lectiu en un termini d’un any des de la seua publicació al BOE o en un màxim de tres anys, en cas d’així acordar-ho amb els representants dels treballadors. En el cas que l’empresa ja comptés amb un conveni o acord col·lectiu de teletreball, haurà d’aplicar la nova llei una vegada aquests perdin la seua vigència.

Les empreses no podran compensar, absorbir o fer desaparèixer qualssevol drets o condicions més beneficioses que vinguessin gaudint-se els seus teletreballadors amb caràcter previ, que hauran de ser reflectits en els acords de treball a distància.

Una vegada firmat un acord o conveni de teletreball, l’empresa comptarà amb tres mesos per formalitzar l’acord individual o per modificar els que ja tinguessin subscrits.

tracking