SEGRE

(E.P.R.)

Josep Camarasa Rufat

Ha mort cristianament el dia 1 de novembre del 2020.

Vidu en 1es núpcies d’Enriqueta Plana; la seva esposa, Mercè Llovet i Molins; família Labella-Alberich i família tota us agraïm les mostres de respecte i condolença rebudes i us demanem una oració per l’etern descans de la seva ànima.Degut a la situació actual no es farà cerimònia religiosa fins que sigui possible.

tracking