SEGRE

LA FAMÍLIA

Piñol - Bifet

Alfred Piñol Roma

així com les nombroses mostres de condolença rebudes per tan trist motiu, mitjançant aquesta nota fa patent el seu reconeixement a tots els que els han acompanyat en aquests moments.

tracking