SEGRE

Institució Lleida | La implicació familiar, clau per a l'èxit educatiu

La participació de mares i pares en l’educació –no només a la llar sinó també a l’escola– es tradueix en beneficis per als fills des de la infància fins a la seva vida adulta. La majoria d’estudis i investigacions publicades afirmen que la implicació parental en l’educació té una influència positiva en el desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic d’infants i adolescents.

La implicació familiar, clau per a l'èxit educatiu

La implicació familiar, clau per a l'èxit educatiu

detail.info.publicated
detail.info.verificated

Creat:

Actualitzat:

Les recerques demostren que la implicació familiar en l'aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic.

Per part seva, en un estudi comparat de l'eficàcia dels sistemes educatius, descrit en els informes PISA, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) introdueix la participació dels pares com un indicador clau d’aquesta eficàcia. 

La majoria d'estudis i investigacions publicades afirmen que la implicació parental en l'educació té una influència positiva en el desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic d'infants i adolescents

Hi ha diversitat estudis d’entitats internacionals, com ara Harvard Family Research Project, que reforcen aquest punt de vista i aporten resultats concloents en relació a la millora del rendiment i del comportament dels alumnes: taxes d'assistència més altes, menors problemes de disciplina a les aules i augment del rendiment acadèmic.

També a Catalunya, la Fundació Jaume Bofill ha analitzat en profunditat l'impacte de la implicació de mares i pares en l'educació dels fills. En el marc del seu projecte Què funciona en l'educació? destaca algunes de les iniciatives que millor funcionen en l'acompanyament familiar a l'escolaritat: comunicar-se amb els fills sobre qüestions escolars, crear ambients i rutines per afavorir l'estudi, ajudar els fills a aprendre a llegir, projectar expectatives positives sobre l'escola, entre d'altres. També assenyalen que els programes de formació breus i focalitzats en donar eines concretes perquè pares i mares puguin acompanyar els fills són especialment efectius.

En aquest punt de vista es fonamenta la personalització, l’acompanyament a cada alumne, l’atenció de les seves necessitats específiques d’aprenentatge, la potenciació del seu caràcter, en definitiva, tractar cada nen i cada nena com es fa a casa, com a una persona única.

Les recerques demostren que la implicació familiar en l'aprenentatge dels infants està fortament associada amb el seu desenvolupament socioemocional i l'èxit acadèmic

Institució Lleida (Arabell i Terraferma) és una escola concertada, situada a Alpicat (Lleida) en la qual acompanyem els alumnes —i també les famílies—, des de la llar d'Infants fins que accedeixen a la Universitat. Aquesta escola sempre s'ha definit com una escola de famílies. Segons Núria López, directora de l’espai Arabell “pares i mares són els principals educadors dels fills i des de l'escola hi col·laborem aportant-hi professionalitat i experiència, però sense restar el protagonisme que correspon a la família. En definitiva, que som ben a prop de les famílies per acompanyar-les en la meravellosa tasca d’educar”.

D’aquí sorgeix la tutoria personal, que en aquestes escoles porta decennis d’existència com a eix del projecte educatiu. El tutor o la tutora personal parla regularment amb cada alumne i amb la seva família. En aquestes converses procura conèixer-lo, orientar-lo, proposar-li uns objectius de millora i seguir-ne l’evolució, tant pel que fa al procés d’aprenentatge i al rendiment acadèmic, com en la relació amb els germans i amb els companys d’aula o fora d’ella o al seu creixement en les competències personal. En el diàleg simultani dels pares amb el tutor acordaran la manera de progressar en tots aquests aspectes. Aquestes converses proporcionen també un canal per a la participació en la vida de l’escola, de la comunicació de les opinions, de transmissió de la seva satisfacció o insatisfacció.

Les escoles de la Institució Familiar ofereixen diversos cursos i programes d’orientació familiar, que s’adapten a les necessitats de les famílies segons les edats dels fills. Els cursos, de grups reduïts, utilitzen la tècnica del cas com a base del diàleg.

A partir de casos reals, es facilita la participació i així tot el grup s’enriqueix amb les experiències d’altres famílies. Aquests cursos es complementen amb altres ofertes formatives de temàtiques específiques, com ara els webinars d’educació, cicles de conferències en línia obertes a qualsevol família, també si no són de la comunitat de l’escola. Juan Carlos Hernando, director de la Institució Lleida destaca “el paper imprescindible que tenen també les trobades informals. Són importants les reunions que es tenen cada trimestre, on el tutor del curs transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup, i la millor manera d’abordar-les des de la família.

Però ho són igualment altres trobades que faciliten la implicació amb l’escola, com una calçotada de les famílies d’una classe, l’obra de teatre de Nadal i tantes altres iniciatives espontànies, que ajuden a crear un clima d’amistat entre les famílies amb el tutor, que serà una gran suport per a l’educació, especialment quan s’arriba a l’adolescència”.

Per conèixer el projecte de la Institució Lleida (Arabell i Terraferma) visiteu el seu web.

La Institució Lleida (Arabell i Terraferma) es defineix com una escola de famílies: pares i mares són els principals educadors dels fills i des de l'escola som ben a prop de les famílies per acompanyar-les en la meravellosa tasca d'educar

Les escoles de la Institució Familiar han desenvolupat un programa, que anomenen Personal & Family Project, per a l’educació integral dels alumnes que es du a terme a l’escola (a través de la tutoria grupal i la tutoria amb l’alumne i la família), però que lidera cada família.

L’objectiu és ajudar els alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. L’eix central del projecte és el creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor.

tracking