SEGRE
CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTORSEGRE

Creat:

Actualitzat:

SR. DIRECTOR: En el passat consell de participació ciutadana del dia 14 d’octubre, l’equip de govern va presentar l’augment del 20% de la brossa i vam manifestar la nostra queixa. En dos anys (2021 i 2022) han augmentat un 56% la brossa:

  • Any 2020: 74,77 € per pis a Tàrrega.
  • Any 2021: 97,20 €, amb l’augment del 30% per pis a Tàrrega.
  • Any 2022: 116,64 €, amb l’augment del 20% per pis a Tàrrega.
  • Any 2020: 50,38 € als pobles agregats.
  • Any 2021: 65,49 €, amb l’augment del 30% als pobles.
  • Any 2022: 78,59 €, amb l’augment del 20% als pobles. També augmenta l’IBI rústic un 14%, un 0,8% més del valor l’any 2022 (l’any 2021 és del 0,7076%).

També augmenta el permís d’obres un 8,5% l’any 2022 (3,25% del tipus de gravamen. L’any 2021 és del 3%) Aquest augment serà aprovat demà, dia 21 octubre. Des de la FAVT volem denunciar l’abús de l’equip de govern amb l’augment de 56% en dos anys en temps de crisi i amb la pandèmia del coronavirus i que els veïns no arriben a final de mes. Des de la FAVT demanem que rectifiquin aquesta decisió tan abusiva.

tracking