SEGRE

COL·LABORACIÓ

El procés participatiu del Pla d'usos del Segre

El procés participatiu del Pla d’usos del Segre

El procés participatiu del Pla d’usos del SegreSEGRE

Creat:

Actualitzat:

Llegeixo als diaris locals, no sense sorpresa, un article d’opinió del regidor d’ERC de la Paeria, Carles Vega, en què critica que el Pla d’usos del Segre elaborat per l’ajuntament de Lleida s’està fent sense un veritable procés participatiu amb el conjunt de la ciutadania. Entenc, amb ironia, que es deu referir a la manca de participació del seu grup municipal, atès que va ser, juntament amb el grup del Comú de Lleida, l’únic grup municipal que no va assistir, ni participar, en la presentació pública d’aquest document cabdal per a Lleida –malgrat que havia confirmat que vindria.

Ironies a banda, torno a reiterar que el regidor Vega escriu articles d’opinió als diaris amb continguts tendenciosos i amb l’objectiu de confondre la ciutadania. M’explico.

En el seu article d’opinió critica el fet que el Pla especial del riu hagi quedat fora del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que la Paeria ha aprovat inicialment fa unes setmanes. Com ja sap, però, omet intencionadament en el seu article d’opinió que el Pla estratègic sobre el riu NO és un document que legalment hagi de formar part del POUM. Al contrari, és un document que desenvolupa el POUM, seguint les seves indicacions, i, per tant, comprendrà que no pot tirar-se endavant prèviament. Així doncs, el POUM ja preveu la redacció d’un pla especial urbanístic del riu Segre, i a més, en detalla l’àmbit, els continguts i els objectius que ha d’assolir.

Però no ens quedem de braços creuats fins a l’aprovació definitiva del POUM, que trigarà uns mesos. El que està fent ara aquest ajuntament és avançar, comptant amb un important procés participatiu, els estudis previs que permetran després elaborar amb celeritat aquest important document amb rang normatiu que és el Pla especial del riu. Aquests estudis previs duen el nom de Pla d’usos del riu. Un pla que estableix les condicions per combinar els usos lúdics i esportius del riu, per augmentar-ne la biodiversitat, per evitar l’ús d’espècies invasores, per preservar els espais amb vegetació natural, per revalorar, millorar i recuperar espais degradats i per restaurar i recuperar els ecosistemes fluvials en l’àmbit urbà i periurbà, entre d’altres.

Lleida és, precisament, una de les ciutats pioneres en disposar d’un pla del riu, un document estratègic elaborat per la Paeria que té l’objectiu de potenciar la conservació i millora dels valors naturals i historicoculturals vinculats al riu Segre al seu pas per Lleida, amb una ordenació i gestió que afavoreixin un ús públic divers i racional, integrat amb la ciutat i l’horta. Vull destacar, molt especialment, que el Pla d’usos descriu un total de quaranta-sis actuacions de millora al riu Segre, emmarcades dins diversos àmbits com la potenciació de la biodiversitat, el foment de la qualitat de l’espai públic, la millora de la regulació de l’ús públic, la consolidació del rol territorial i socioambiental i el fetn de reforçar el coneixement de la ciutadania sobre el riu i el seu entorn.

El procés participatiu del Pla d’usos del riu Segre ha inclòs diferents etapes. La primera, una presentació pública en què van assistir una cinquantena de persones, grups municipals, experts i entitats relacionades amb l’aigua. També està en marxa un procés participatiu en línia en el qual, mitjançant un formulari de suggeriments, tothom qui ho desitgi pot fer les seves aportacions al document. I, finalment, també està previst fer sessions de treball obertes a la ciutadania un cop s’hagin recollit totes les propostes al procés participatiu en línia. Un procés participatiu REAL, que recollirà totes les inquietuds i propostes de millora que es vagin fent abans de l’aprovació definitiva d’aquest document pel Ple municipal. És a dir, que opcions de participació, n’hi han. Una altra cosa és tenir ganes de treballar, de presentar propostes de millora, d’estimar el riu Segre i, per extensió, estimar la ciutat de Lleida.

Així doncs, Sr. Vega, potser el problema rau en el fet que el seu consens no és el consens de la majoria, i que la seva idea de participació no és la participació de la majoria. Com ja vaig dir fa unes setmanes, ERC ha perdut l’oportunitat de treballar per una Lleida pensada per a les persones, més cohesionada, amb més oportunitats per a tothom, més sostenible i verda i amb una millor qualitat de vida per a tots els seus ciutadans i ciutadanes.

tracking